Lễ hội Phủ Dầy Nam Định - Phu Day Festival

Lễ nhập tự thủ nhang Phủ Chính Tiên Hương
26/11/2017

Chia sẻ Sáng 25/11/2017, tại Phủ Chính Tiên Hương, Phủ Dầy, tỉnh Nam Định đã diễn ra nghi lễ Nhập tự của Thanh đồng Trần Thị Huệ. Đây là nghi thức quan trọng nhất của …

Hình ảnh lễ hội Phủ Dầy Nam Định 2017
09/05/2017

Người Việt có câu “Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ”, ý muốn nói đến tục giỗ Mẹ vào tháng Ba Âm lịch để tưởng nhớ công đức của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Ở …

Hoa trượng hội Phủ Dầy-Vụ Bản-Nam Định
09/04/2017

Chia sẻ Hội Phủ Dầy được tổ chức tại khu di tích lịch sử văn hóa Phủ Dày thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Hội được tổ chức vào thượng tuần …Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Lễ rước Mẫu thỉnh kinh Phủ Chính Tiên Hương – Hội Phủ Dầy 2019
Đăng ngày: 11/04/2019

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy