Tiệc tứ phủ tháng 11 âm: Khánh tiệc Quan Lớn Đệ Nhị

Trong tháng tiệc tứ phủ tháng 11 âm lịch ngoài trọng tiệc quan Giám Lớn Đệ Nhị Giám Sát thì còn rất nhiều ngày tiệc mà các thanh đồng không thể nào quên. Trước khi đi chi tiết nội dung này hãy cùng chúng tôi điểm lại danh sách các ngày khánh tiệc tứ phủ tháng 11 âm hàng năm.

tiệc tức phủ tháng 9 âm

Các ngày khánh tiệc tứ phủ trong tháng 11 âm hàng năm

  • Ngày 01/11(có nơi ghi 10/11): Tiệc Điện Súy Tướng Quân – Phạm Ngũ Lão.
  • Ngày 02/11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Quan Thanh Tra Giám Sát – Đền Đồi Ngang)
  • Ngày 02/11: Tiệc Chầu Đệ Nhị
  • Ngày 06/11: Tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh
  • Ngày 10/11: Tiệc Chầu Mười Mỏ Ba ( Tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ)
  • Ngày 10/11: Tiệc Cô Mười Mỏ Ba (Tiệc Cô Mười Đồng Mỏ)
  • Ngày 11/11: Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị ( Tiệc đản nhật Quan lớn Thanh Tra Giám Sát)

Tiệc tứ phủ tháng 11 âm: Khánh tiệc Quan Lớn Đệ Nhị

Tiệc tứ phủ tháng 11 âm: Khánh tiệc Quan Lớn Đệ Nhị

Quan Lớn Đệ Nhị Giám sát có thể gọi là Quan Giám Sát hay gọi Đệ Nhị Tôn Quan đều được. Trong hàng Ngũ vị Tôn Quan, Ngài là vị quan lớn thứ 2 sau Quan Lớn Đệ Nhất. Được vua cha giao cho quyền giám sát mọi công việc trong tứ phủ kể cả các việc to nhỏ, việc ghi chép những việc làm của các vị thánh, của các thanh đồng, đạo quan con nhang đệ tử….các việc về lập đền, lập đàn, làm lễ… rồi ghi chép lại về tấu với vua cha. Ngài cũng là người phê chuẩn trong việc dâng tấu sớ, cho lệnh giám sát việc đi lại trên đường để dẹp âm dẹp dương, dẹp đường dẹp chợ cho đi tươi về tốt.

Chi tiết về Quan Lớn Đệ Nhị vui lòng xem thêm tại bài viết:

Tháng 11 cũng là một tháng lẻ trong năm cũng là tháng khánh tiệc của Quan Giám Sát, cho nên thường người ta rất hạn chế làm lễ  lớn ở tháng này chẳng hạn như việc mở phủ, nếu có làm thì cũng xin khất cha khất mẹ để sang tháng sau cũng được vì tránh một số bạn có thể rơi vào lỗi đồng, khê đồng… thì đều bị ngài ghi chép lại. Còn việc hầu dâng, hầu lễ tiệc ngài thì vẫn diễn ra bình thường.

Ông về tâu đối chép biên rõ ràng, độ cho tín chủ bình an. A di Đà phật

 

Văn khấn Quan Lớn Đệ Nhị Giám Sát

Đối với mọi người đi lễ các đền phủ trong tháng 11 Âm lịch có thể tham khảo văn khấn ngắn gọn như sau:

Nam mô a di đà phật ( 3 lần )

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật.
Con lạy toàn thể chư phật, chư tiên, chư thánh.
Con lạy: ………..( tên thánh chủ bản đền. Ví dụ, đến đền Cô Bơ ta khấn: Con lạy Cô Bơ tối linh)

Đệ tử con tên là:…………. tuổi:……….
Ngụ tại:……………………………
Hôm nay là ngày…., Chúng con đến đây có chút hương hoa, phẩm quả, lễ mặn (*Chú ý dâng gì thì kêu đó nghe – không có lễ mặn mà kêu lễ mặn là phải tội đó, nên nhớ không bày lễ mặn ở cúng Phật) xin dâng lên các chư tiên, chư thánh để cảm tạ ơn đức của các ngài đã phù hộ độ trì cho chúng con suốt thời gian qua. Vừa qua, được sự lưu tâm độ trì của các ngài mà công việc (Nếu đã xin việc gì cụ thể mà thành công thì xin trình bày ) của con đã hanh thông vẹn tròn. Chúng con xin được cảm tạ và lễ tạ tất cả các Ngài.
Hôm nay, chúng con tới đây với tất cả lòng thành kính xin các ngài phù hộ độ trì cho con các việc sau: ( Nêu cụ thể các việc cần xin, các khó khăn có thể gặp phải và có thể cả hướng định giải quyết ra sao).

Một lần nữa, thay mặt gia chung chúng con, con xin các ngài giang tay cứu giúp cho chúng con. Chúng con xin đa tạ …( tên vị thánh bản đền) và toàn thể các chư tiên, chư thánh.

Nam mô a di đà phật (3 lần).

 

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *