Lời bản văn Chầu Tổ – ngợi ca công ơn Tổ tiên

Bản văn Chầu Tổ với những lời ca mộc mạc ý nghĩa nhưng hết sức lắng đọng nhân văn ngợi ca công ơn tổ tiên đã trở thành một trong những bài hát  dâng văn vào mỗi dịp khánh thành hoặc lễ tết tại các từ đường, nhà thờ họ để nhắc nhở con cháu luôn ghi nhớ đến ơn đức của các bậc Tiên Tổ Ông Bà đã khai đường mở lối. Không chỉ như thế, ngày nay cũng có nhiều cung văn dâng bản văn này trước khi vào các khóa hầu. Xin giới thiệu tới bạn đọc lời bài hát.

Xem thêm:

Bản văn chầu Tổ thường dùng

Đây là bản văn thông dụng nhất hiện nay.

Cây có gốc nở ngành xanh ngọn
Nước có nguồn bể cả sông sâu
Người ta sinh trưởng bởi đâu

Người ta sinh trưởng bởi đâu
Gốc là tiên tổ ân sâu rõ ràng
Sinh ra con cháu các hàng

Sinh ra con cháu các hàng
Quế hòe thịnh vượng thọ trường vương anh
Hôm nay nhân tiết ngày lành
Cháu con hiến lễ tâm thành mà dâng lên
Con dâng lên bái nguyện tổ tiên

Non xanh nương nhờ có tổ
Ngấm trầm hoàn trăm họ gian lao
Nhớ câu bách điểu quy sào
Trăm khe ngàn suối dồn vào biển sâu

Nhớ câu bách điểu quy sào
Trăm khe ngàn suối dồn vào một sông
Ơn tổ tiên vun trồng công đức
Tụa tinh thần vằng vặc ngàn thu
Nhớ câu âm thủy huyên xưa

Nhớ câu âm thủy huyên xưa
Ngọn mà không gốc cơ đồ vừng sao
Nhớ tổ tiên đời đời hương khói
Cửa họ ta dòng dõi trâm oanh
Ngày nay nức tiếng thơm danh

Ngày nay nức tiếng thơm danh
Ơn ai vun sới cho cành nở hoa
Đức giáng gọi sơn hà cầm tú
Đức giáng thần vũ trụ bao la
Nhớ nguồn sáng rọi lòng ta

Nhớ nguồn sáng rọi lòng ta
Ơn dòng sữa mẹ công cha ai từng
Thuyền gặp bến nhờ tay người lái
Ơn mở đường dẫn lỗi từ xưa
Nhớ ơn bành tổ cao dày

Nhớ ơn bành tổ cao dày
Nhờ ơn có tổ như cây có cành
Tuy không được trường sinh vững thế
Cũng mở đường thế hệ mà mai sau
Trăm năm một cuộc bể dâu

Trăm năm một cuộc bể dâu
Tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai
Chim không tổ như nhà không mái
Tưởng ra đường chốn từng phen
Ai hỏi rằng người ở cung tiên

Hỏi rằng người ở cung tiên
Nay về thoải phủ chơi miền giang tân
Cõi U minh hàn lâm xứ sở
Dọc trầm hoàn cơ mộ tú hương
U hồn hữu cách dương quan
Tấu tiên giọt nước mưa sương lạnh lùng

U hồn hữu cách dương quan
Tấu tiên giọt nước mưa sương lạnh lùng
Dầu muôn đợi mưa rừng ra thảo
Tưởng quả đào mà dâng lên
Ngày hôm nay chơi tây trúc tòa sen

Nay chơi tây trúc tòa sen
Đỉnh sinh trắc giáng về miền dương gian
Thăm con cháu thăm làng xóm cũ
Thăm phố phường dòng họ gần xa
Có nơi ăn chốn ở trong nhà
Khi thời phù hộ khi đà mừng vui

Nơi ăn chốn ở trong nhà
Khi thời phù hộ khi đà mừng vui
Giấc mộng chiêm biết người hiển hiện
Viết thư nhang khấn nguyện tại sao
Có công ở tại lòng ta
Có công ở tại lòng ta
Không mà cũng có ấy là phép thần
Chắc dục bao lần tụ tán
Nước bể đông vơi cạn ai hay
Có thì có tự mảy may

Có thì có tự mảy may
Không thì là thế gian này cũng không
Dẫu bạc chảy tiền dòng cũng hết
Thác đi rồi còn biết chi đâu
Muốn sang ta phải bắc cầu

Muốn sang ta phải bắc cầu
Muốn ăn quả ngọt bảo nhau vui trồng
Nay hóa nhật kỳ công ơn đức
Tấm lòng thành lễ bạc kính dâng
Xin dãi bày mấy khúc ca văn

Dãi bày mấy khúc ca văn
Cúi xin tiên tổ lai lâm hộ trì
Tổ tiên nguồn gốc từ đây
Tổ tiên nguồn gốc từ đây.

 

bản văn chầu tổ

 

Diễn ca bản văn chầu Tổ ngợi ca công ơn Tổ tiên

Chim tung cánh nương nhờ có tổ
Dẫu trầm hoàn trăm họa gian lao
Nhớ câu bách điểu quy sào
Trăm khe ngàn suối dồn vào một sông
Ơn tiên tổ vun trồng công đức
Tụ tinh thần vằng vặc ngàn thu
Nhớ câu ẩm thủy nguyên xưa
Ngọn mà không gốc cơ đồ vững sao
Nhớ tổ tiên đời đời hương khói
Cửa họ ta dòng dõi trâm oanh
Xót vì hoa sớm lìa cành
Trăm năm tử cũng như sinh một đời
Cốt trời giở số tiên đình tiêu dao
Ơn ai vun xới cho cành nở hoa
Đức sáng rọi sơn hà cẩm tú
Đức sáng cùng vũ trụ bao la
Nhớ nguồn sáng rọi lòng ta
Ơn dòng sữa mẹ công cha ai từng
Thuyền cặp bến nhờ tay người lái
Ơn mở đường dẫn lối từ xưa
Chiết cành bởi tại ông bà
Ai xui gió táp cho hoa lìa cành
Cơ tạo hóa hậu sinh hậu tử
Nắm quyền vi khép mở khôn hay
Nhờ ơn bành tổ cao dày
Nhờ ơn cô tổ vun cây xanh cành
Tuy không được trường sinh vạn tuế
Cũng mở đường thế chế mai sau
Trăm năm một cuộc bể dâu
Tóc xanh rồi cũng bạc đầu không xa
Chim không tổ như nhà không mái
Tưởng ra đường ruột rối từng phen
Hỏi rằng người ở cung tiên
Hay về thủy phủ chơi miền giang tân
Cõi u minh hàn lâm cư sĩ
Dọc trầm trầm cơ mộ thu hương
U hồn nhiễu cảnh dương quan
Tẩu tiên giọt nước mưa sương lạnh lùng
Sầu muôn địa hoa rừng gia thảo
Tưởng phật từ hưởng đạo rước lên
Nay chơi tây trúc tòa sen
Ngự xin chức giá về miền dương gian
Thăm con cháu, xóm làng xưa cũ
Thăm phố phường dòng họ gần xa
Nơi ăn chốn ở trong nhà
Song thời phù hộ thịnh đà mừng vui
Ứng mộng chiêm biết người hiện diện
Thiết lô hương lập điện tại gia
Có không ở tại lòng ta
Không mà vẫn có ấy là phép thân
Chữ sắc dục bao lần tụ tán
Nước bể đông vơi cạn ai hay
Có thì có tự mảy may
Không thì cả thế gian này cũng không
Dầu bạc chảy tiền ròng cũng hết
Thác đi rồi còn biết gì đâu
Muốn nối ta phải bắc cầu
Muốn ăn quả ngọt bảo nhau vun trồng
Nay hoa nhật lấy công ơn đức
Chữ thịnh tình lễ bạc kính dâng
Giãi bày mấy khúc ca văn
Nguyền xin tiên tổ lai lâm phù trì
Hỡi hỡi các thiên tiên vạn vạn tuế!

Kính chúc quý bạn đọc luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn !

>>> Xem thêm các video khác về Phủ Dầy Nam Đinh tại kênh Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *