Giới thiệu Phủ Dầy – Quần thể văn hóa bậc nhất

Giới thiệu Phủ Dầy – hệ thống quần thể với các công trình kiến trúc chính liên quan chặt chẽ tới Thánh Mẫu Liễu Hạnh là Phủ Chính Tiên Hương, Phủ Vân Cát và Lăng Mẫu. Ngoài ra, còn có một di sản văn hóa phi vật thể độc đáo gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt là nghi thức lên đồng và hát chầu văn.

Phủ Dầy Nam Định thờ ai ?

Phủ Dầy là quần thể kiến trúc tín ngưỡng truyền thống thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng Việt Nam.

Phủ Dầy Nam Định ở đâu ?

Phủ Dầy – trung tâm của Đạo Mẫu Việt Nam là tên gọi chung cho các di tích thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh thuộc hai thôn Tiên Hương và Vân Cát tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản. Nơi đây được coi là trung tâm – thánh địa thờ Mẫu lớn nhất cả nước. Hàng năm vào tháng 3 âm lịch nơi đây tổ chức Lễ hội Phủ Dầy rất trang trọng và quy mô lớn của cả nước.

Phủ Dầy Nam Định
hầu đồng

Di sản văn hóa thế giới

Năm 2016, chính thức Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt” được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tín ngưỡng nội sinh

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là sự hỗn dung tôn giáo bản địa của người Việt và một số yếu tố của tôn giáo du nhập như Phật giáo, Đạo giáo. Mối quan hệ giữa tín ngưỡng thờ Mẫu với Phật giáo và Đạo giáo thể hiện rất rõ qua quan niệm về vũ trụ luận, cách sắp đặt thờ tự, thực hành nghi lễ chầu văn, đặc biệt là nghi lễ rước Mẫu lên chùa thỉnh kinh… vào dịp lễ hội.

ĐỊA DANH TIÊU BIỂU TRONG QUẦN THỂ PHỦ DẦY

Phủ Chính Tiên Hương

Phủ Chính Tiên Hương thuộc thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, là một trong những công trình thờ tự quan trọng nhất trong quần thể Phủ Dầy nằm cạnh đường giao thông liên xã

Phủ Vân Cát

Phủ Vân Cát là một di tích chính nằm trong Quần thể du lịch tâm linh Phủ Dầy. Phủ Vân Cát nằm ở phía bắc thôn Vân Cát thuộc xã Kim Thái

Lăng Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Đó là lăng mộ Thánh Mẫu nằm trên cồn Cá Chép ở xứ Cây đa thôn Tiên Hương, được vua Bảo Đại xây dựng năm 1938.

Chùa Tiên Hương

Chùa được trùng tu xây dựng thêm Bảo tháp Hòa Bình vào năm 2010  dịp đại lễ Nghìn năm Thăng Long, với lối kiến trúc truyền thống chùa Việt Nam

  NHẬP THÔNG TIN LIÊN HỆ

  (*) Thông tin bắt buộc


  giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

  + Phone: 0123456789
  + Email: [email protected]
  + Website: www.phuday.com