Thông tin về Chợ Viềng Phủ Dầy Nam Định - Phu Day Festival

Khai hội chợ Viềng Phủ Dầy Nam Định
22/02/2018

Chợ Viềng (Nam Định) chính thức khai hội vào đêm 22/2. Mặc dù mưa nặng hạt tại đây nhưng vẫn không ngăn chân được dòng người đến chợ “mua may bán rủi”. Chợ Viềng là …Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Cộng đồng thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt ủng hộ công tác phòng chống Covid-19
Đăng ngày: 14/08/2020

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy