Phu Day Festival - Lễ hội Phủ Dầy-Vụ Bản-Nam Định

Lễ hội Phủ DầyCảm Nhận Của Du Khách


Cung nghinh khánh tiệc Thánh Mẫu
12/04/2021

Chia sẻ Cung nghinh khánh tiệc Thánh Mẫu. Đệ tử con nguyện cầu quốc thái dân an, gia đạo hưng long, cung chúc Thánh Mẫu thánh thọ vô cương, thánh cung vạn tuế Ngày lành …

V/v tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2021
25/03/2021

Chia sẻ Ngày 24/03/2021, UBND huyện Vụ Bản có công văn về việc tổ chức Lễ hội Phủ Dầy năm 2021 đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Theo đó để đảm bảo an …

Dừng tổ chức chợ Viềng xuân năm 2021
22/01/2021

Chia sẻ Ngày 22/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định có công văn số38/UBND-VP7  về việc dừng tổ chức chợ Viềng xuân năm 2021. Theo đó Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng ý …

Hành động quốc gia bảo vệ và phát huy Tín ngưỡng thờ Mẫu

Tiếp tục nhận diện giá trị, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa Di sản Văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt và các tập quán, nghi lễ, lễ hội truyền thống tốt đẹp gắn với di sản; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn, tinh thần hòa hợp dân tộc và trân trọng vai trò của người phụ nữ trong cộng đồng.
Tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản trong cộng đồng; khuyến khích những nghệ nhân hát văn cao tuổi truyền dạy những bài bản cổ cho thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường các hình thức giáo dục phù hợp trong và ngoài trường học.
Tôn vinh các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản, có chính sách khen thưởng và phong tặng danh hiệu… cho các nghệ nhân có nhiều đóng góp
Thực hiện các biện pháp quản lý Nhà nước nhằm gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của di sản, loại bỏ, ngăn ngừa những hủ tục và các hành vi lợi dụng di sản để trục lợi.
Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các hội nghề nghiệp tổ chức giới thiệu, quảng bá cho di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu dưới nhiều hình thức…

Bạn đã đến Phủ Dầy chưa?

99% Complete (success)Vùng đất thiêng địa linh nhân kiệt.
98% CompleteThánh địa trung tâm của Đạo Mẫu Việt Nam.
99% Complete (warning)Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
98% Complete (danger)Hành trình khám phá tâm linh.
98% Complete (danger)Quần thể với hơn 20 các di tích lịch sử.
98% Complete (danger)Giao thông thuận tiện nằm gần nhiều địa danh khác.
98% Complete (danger)Giao thông thuận tiện nằm gần nhiều địa danh khác.

Chợ Viềng Phủ Dầy Nam Định