Trang chủ | Lễ hội Phủ Dầy-Vụ Bản-Nam Định

Lễ hội Phủ DầyCảm Nhận Của Du Khách


Hẹn một mùa hội sau !
27/03/2020

Chia sẻ Trong những ngày này, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nam Định về việc dừng tổ chức lễ hội Phủ Dầy năm 2020 để bảo đảm và phòng …

Ngày tiệc Mẫu
26/03/2020

Chia sẻ Lễ hội Phủ Dầy được tổ chức từ ngày mùn 3 đến  mùng 8 tháng 3 Âm lịch hàng năm. Tuy nhiên năm nay do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, …

Hành động quốc gia bảo vệ và phát huy Tín ngưỡng thờ Mẫu

Tiếp tục nhận diện giá trị, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa Di sản Văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt và các tập quán, nghi lễ, lễ hội truyền thống tốt đẹp gắn với di sản; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn, tinh thần hòa hợp dân tộc và trân trọng vai trò của người phụ nữ trong cộng đồng.
Tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản trong cộng đồng; khuyến khích những nghệ nhân hát văn cao tuổi truyền dạy những bài bản cổ cho thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường các hình thức giáo dục phù hợp trong và ngoài trường học.
Tôn vinh các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản, có chính sách khen thưởng và phong tặng danh hiệu… cho các nghệ nhân có nhiều đóng góp
Thực hiện các biện pháp quản lý Nhà nước nhằm gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của di sản, loại bỏ, ngăn ngừa những hủ tục và các hành vi lợi dụng di sản để trục lợi.
Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các hội nghề nghiệp tổ chức giới thiệu, quảng bá cho di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu dưới nhiều hình thức…

Bạn đã đến Phủ Dầy chưa?

99% Complete (success)Vùng đất thiêng địa linh nhân kiệt.
98% CompleteThánh địa trung tâm của Đạo Mẫu Việt Nam.
99% Complete (warning)Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
98% Complete (danger)Hành trình khám phá tâm linh.
98% Complete (danger)Quần thể với hơn 20 các di tích lịch sử.
98% Complete (danger)Giao thông thuận tiện nằm gần nhiều địa danh khác.
98% Complete (danger)Giao thông thuận tiện nằm gần nhiều địa danh khác.

Chợ Viềng Phủ Dầy Nam Định