Tín ngưỡng thờ Mẫu - Phu Day Festival

Quan chức có được xem hầu đồng ?
15/10/2016

Liên quan đế vụ việc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế đi hầu đồng cầu thăng quan tiến chức đang làm nóng dư luận trong thời gian vừa qua, mặc dù …

Tứ phủ- hoành tráng vở diễn hầu đồng
11/09/2016

Trong những loại hình nghệ thuật dân gian Việt Nam có lẽ nghi lễ Lên Đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu là nét văn hóa khá đặc biệt. Qua 3 năm nghiên cứu và một …

Sự tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh
05/09/2016

Căn cứ vào ”Quảng Cung linh từ phả ký”, “Quảng Cung linh từ bi ký” và “Cát Thiên tam thế thực lục” hiện đang lưu giữ ở địa phương do Ban quản lý di tích …

Đệ Ngũ Vương Quan
04/12/2014

Quan Lớn Đệ Ngũ Vương Quan hay còn gọi là Quan lớn Tuần Tranh.Ông là con trai thứ năm của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Ông cũng giáng dưới thời Hùng Định Vương (Hùng Triều …

Đệ Tứ Vương Quan
04/12/2014

Đệ Tứ Vương Quan là quan lớn đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông, trấn giữ đồng bằng địa linh và không giáng trần. Ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh …

Tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu trong văn hóa Việt
15/11/2014

Sơ lược về tín ngưỡng thờ Thánh mẫu  và Tam, Tứ phủ Bài viết : Soạn Giả Phúc Yên  1. Mở đầu Đã từ lâu tâm linh, tín ngưỡng đã đóng vai trò rất quan trọng đối …Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Phủ Chính Tiên Hương trang hoàng cờ hoa bát bửu cung chúc khánh tiệc Đức Quốc Mẫu Phủ Dầy
Đăng ngày: 12/04/2021

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy