Tín ngưỡng thờ Mẫu

Tứ phủ- hoành tráng vở diễn hầu đồng
11/09/2016

Trong những loại hình nghệ thuật dân gian Việt Nam có lẽ nghi lễ Lên Đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu là nét văn hóa khá đặc biệt. Qua 3 năm nghiên cứu và một …

Sự tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh
05/09/2016

Căn cứ vào ”Quảng Cung linh từ phả ký”, “Quảng Cung linh từ bi ký” và “Cát Thiên tam thế thực lục” hiện đang lưu giữ ở địa phương do Ban quản lý di tích …

Đệ Ngũ Vương Quan
04/12/2014

Quan Lớn Đệ Ngũ Vương Quan hay còn gọi là Quan lớn Tuần Tranh.Ông là con trai thứ năm của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Ông cũng giáng dưới thời Hùng Định Vương (Hùng Triều …

Đệ Tứ Vương Quan
04/12/2014

Đệ Tứ Vương Quan là quan lớn đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông, trấn giữ đồng bằng địa linh và không giáng trần. Ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh …

Tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu trong văn hóa Việt
15/11/2014

Sơ lược về tín ngưỡng thờ Thánh mẫu  và Tam, Tứ phủ Bài viết : Soạn Giả Phúc Yên  1. Mở đầu Đã từ lâu tâm linh, tín ngưỡng đã đóng vai trò rất quan trọng đối …

Lăng Mẫu Liễu Hạnh
21/10/2014

Thánh Mẫu Liễu Hạnh có ba độ sinh hoá nhưng giai đoạn giáng sinh lần hai ở Phủ Dầy làm con gia đình họ Lê lấy tên Lê Thị Thắng, còn gọi là Giáng Tiên …

Nguyệt Du Cung
21/10/2014

Chia sẻ Những ai đã về Kim Thái mà chưa đến đền Cây Đa Bóng Nguyệt Du Cung thì coi như chưa đến Phủ Dầy. Đền Nguyệt Du Cung nằm gần lăng Thánh Mẫu. Chẳng …

Đệ Tam Vương Quan
14/10/2014

Quan lớn Đệ Tam hay còn gọi là Đệ Tam Vương Quan ( Tam Phủ là phủ thứ ba trong hàng Tứ Phủ, vậy nên còn có thể gọi là Bơ Phủ Vương Quan). Quan lớn …

Đệ Nhị Vương Quan
11/10/2014

Quan Lớn Đệ Nhị Vương Quan hay còn gọi là Quan Lớn Tuần  ( Có một số người gọi là Quan Thanh Tra Giám Sát). Quan lớn vốn là con trai thứ hai của Vua …Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Về Phủ Chính Tiên Hương tìm bình an nơi cửa Mẫu
Đăng ngày: 13/10/2020

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy