Tín ngưỡng thờ Mẫu - Phu Day Festival

Đại lễ Kiều Năm Quan tại Phủ Dầy Nam Định
24/10/2012

Ngày 06/10/2012 nhằm ngày 21/08 Nhâm Thìn kỷ niệm 456 năm ngày đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng sinh tại Phủ Dầy Nam Định đã diễn ra Đại lễ Kiều Thỉnh Ngũ Vị Tôn Quan cầu …Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Lễ rước Mẫu thỉnh kinh Phủ Chính Tiên Hương – Hội Phủ Dầy 2019
Đăng ngày: 11/04/2019

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy