Lễ nhập tự thủ nhang Phủ Chính Tiên Hương - Phu Day Festival


Lễ nhập tự thủ nhang Phủ Chính Tiên Hương

Đăng ngày: 26/11/2017

Sáng 25/11/2017, tại Phủ Chính Tiên Hương, Phủ Dầy, tỉnh Nam Định đã diễn ra nghi lễ Nhập tự của Thanh đồng Trần Thị Huệ. Đây là nghi thức quan trọng nhất của các Đền, Phủ khi các cụ Thủ nhang, Đồng đền truyền tự lại ngôi vị cho con cho cháu hoặc đệ tử có tâm có đức đã được các cụ Đồng đền lựa chọn và thử thách qua nhiều năm tháng. Người được trao truyền có trách nhiệm gánh vác mọi việc của Đền, Phủ và thực hành các nghi thức thờ Mẫu tại Đền, Phủ.
Chúc mừng tân Thủ nhang Phủ Chính Tiên Hương – Trần Thị  Huệ

Một số hình ảnh buổi lễ (nguồn tác giả Diệp Đặng Ngọc)

 


Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Lễ rước Mẫu thỉnh kinh Phủ Chính Tiên Hương – Hội Phủ Dầy 2019
Đăng ngày: 11/04/2019

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy