Văn thỉnh Tam tòa Thánh Mẫu

VĂN THỈNH TAM TÒA THÁNH MẪU

Tiệc mở thung dung tiết ngày lành…tiệc mở thung dung
Cung thỉnh tam tòa Tiên Thánh hội công đồng Mẫu giáng đàn duyên

Đệ Nhất Thiên Tiên cung thỉnh mời Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên
Thanh Vân Công Chúa thượng thiên Mẫu ngự về
An Thái thôn quê đất Phủ Dầy…An Thái thôn quê
Nghĩa Hưng  Thiên Bản họ nhà Lê cải Trần

Lô hương sạ nhiệt
Pháp giới mông huân
Chư Phật hải hội tất dao văn
Tùy xứ kết tường vân
Thành ý phương ân
Chư Phật hiện toàn thân
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
Xe loan thánh giá hồi cung

Đệ Nhị Thánh Tiên cung thỉnh mời Mẫu Đệ Nhị Thánh Tiên
Vốn xưa sinh thánh trên đền Đông Cuông
Nhan sắc khác thường hình dung…nhan sắc khác thường
Giá danh đòi một hoa vương khôn bì

Chiên đàn hải ngạn
Lô nhiệt minh hương
Da Du tử mẫu lưỡng vô ương
Hỏa nội đắc thanh lương
Chí tâm kim tương
Nhất chú biến thập phương
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Tát Ma Ha Tát
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Tát Ma Ha Tát
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Tát Ma Ha Tát
Xe loan thánh giá hồi cung

Đệ Tam Thánh Tiên cung thỉnh mời Mẫu Đệ Tam Thánh Tiên
Xích Lân Long Nữ…Mẫu ngự đền Thoải cung

Giới định chân nhang
Phần khởi xung thiên
Thượng đệ tử kiền
Thành nhiệt tại kim
Lô phóng khoảnh khắc nhân luân
Tức biến mãn thập phương
Tích phật gia du miễn nạn tiêu tai chướng
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát
Xe loan thánh giá hồi cung.

Văn thỉnh tam tòa Thánh Mẫu

Văn thỉnh Tam tòa Thánh Mẫu.

>>> Xem thêm: Thánh Mẫu Liễu Hạnh một trong bốn vị thánh Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Có thể bạn quan tâm

2 thoughts on “Văn thỉnh Tam tòa Thánh Mẫu

  1. Lê Đức Anh says:

    Add ơi, Thanh Vân Công Chúa là mẫu Cửu Trùng chứ có phải mẫu Liễu đâu mà An Thái thôn quê đất Phủ Dầy ạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *