Hát văn - Phu Day Festival

Chúa bà Đá đen
29/04/2018

Chúa Bà Đá Đen Động thiên thai long vờn phượng múa Cung thỉnh mời Tiên Chúa ngự chơi Nhang thơm tấu thỉnh khuyên mời Thỉnh mời Tiên Chúa giáng nơi đền này Ai lên tới …Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Lễ rước Mẫu thỉnh kinh Phủ Chính Tiên Hương – Hội Phủ Dầy 2019
Đăng ngày: 11/04/2019

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy