Cung nghinh khánh tiệc Thánh Mẫu
12/04/2021

Chia sẻ Cung nghinh khánh tiệc Thánh Mẫu. Đệ tử con nguyện cầu quốc thái dân an, gia đạo hưng long, cung chúc Thánh Mẫu thánh thọ vô cương, thánh cung vạn tuế Ngày lành …

Khao quân Trần Triều
08/09/2019

Hoa nở cây còn mùa xuân …hoa nở cây còn Đánh đông dẹp bắc vẫn còn như xưa Trên thiên đình Ngọc Hoàng có chỉ Lệnh truyền quan giáng xuống trần gian Tay cầm thánh …

Văn đức ông Trần triều
08/09/2019

A tiên cảnh bầu giời Bồng Lai tiên cảnh bầu giời Gió Nam thoang thoảng hương bay ngạt ngào Trên Thiên Tào rồng bay năm vẻ, dưới Việt Nam địa thế chung linh Khâm sai …

Văn thỉnh Tam tòa Thánh Mẫu
08/09/2019

Chia sẻ VĂN THỈNH TAM TÒA THÁNH MẪU Tiệc mở thung dung tiết ngày lành…tiệc mở thung dung Cung thỉnh tam tòa Tiên Thánh hội công đồng Mẫu giáng đàn duyên Đệ Nhất Thiên Tiên …

Văn công đồng
07/09/2019

Bản văn này nêu khái quát về các vị Thần Linh trong hệ thống Tứ Phủ được sử dụng để hát thờ trong tất cả các nghi lễ của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam, Tứ …

Chúa bà Đá đen
29/04/2018

Chia sẻ Chúa Bà Đá Đen Động thiên thai long vờn phượng múa Cung thỉnh mời Tiên Chúa ngự chơi Nhang thơm tấu thỉnh khuyên mời Thỉnh mời Tiên Chúa giáng nơi đền này Ai …

Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Phủ Chính Tiên Hương trang hoàng cờ hoa bát bửu cung chúc khánh tiệc Đức Quốc Mẫu Phủ Dầy
Đăng ngày: 12/04/2021

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy