Văn công đồng

Bản văn Công đồng này nêu khái quát về các vị Thần Linh trong hệ thống Tứ Phủ được sử dụng để hát thờ trong tất cả các nghi lễ của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam, Tứ Phủ.

Vận bốn mùa… âm dương tiết thảo
Tâm chí thành… cầu đảo… cầu bình an
Quả thực dâng lên … đăng trà…quả thực dâng lên
Lòng tin bái thỉnh … Chúa Tiên … Cửu Trùng

Ngự cung trung Thượng Thiên chính vị
Ở trên trời ngự trị…bốn phương
Lòng Người trong sáng…như gương
Thần thông biến hóa…sửa sang…cõi…đời

Mặt hoa mày liễu tốt tươi hình dung
Yểu điệu miệng cười da ngà lưng ong
Lưng ong mắt phượng da ngà ì i í i i

Lưng ong mắt phượng da ngà áo xông
Hương xạ hài hoa chân dày, Cửu Trùng…ngự chín tầng mây í i í i ì a

Cửu Trùng … ngự chín tầng mây
Quản cai các bộ…Tiên nay thượng đình
Có phen Mẫu mặc áo xanh í i í i ì a

Có…phen Mẫu mặc áo xanh
Ngự chơi đồng điệu đàn tranh quyến trần
Dập dìu hầu hạ như trăm í i í i ì a
Dập dìu hầu hạ như trăm
Kẻ nâng túi vóc, người cầm trùng song
Áo xanh thay đổi áo hồng í i í i ì a
Áo xanh … thay đổi áo hồng
Cõi lam chính ngự ngai rồng Chúa tiên
Tay đeo trăm chuỗi hạt vàng í i í i ì a

Tay đeo … trăm chuỗi hạt vàng
Miệng cười hoa nở đáng trăm ngàn lời
Ngự thôi Chúa mới ban ra í i í i ì a

Ngự thôi … Chúa mới ban ra
Quạt ngà ngự tới khắp hòa tây cung
Quản cai các bộ Tiên phi í i í i ì a

Quản cai … các bộ Tiên phi
Có bát thanh thủy tẩy trần bụi bay
Chúa liền ngự tới một khi í i í i ì a

Chúa liền … ngự tới một khi
Màn mây trướng phủ khắp kỳ chân tay
Người hầu sửa túi nâng khăn í i í i ì a

Người hầu … sửa túi nâng khăn
Hương hoa phấn sáp đầy ngăn hột vàng
Lược ngà Chúa lấy chải đầu í i í i ì a

Lược ngà … Chúa lấy chải đầu
Áo vàng Chúa mặc quạt ngà cầm tay
Cờ vàng phơ phất như bay
Xe loan giá ngự ngự rày Tiên cung

Chúa về làm lễ dâng nhang
Dâng lên Tam Bảo đủ mười phương độ trì
Tay dâng nhang miệng Chúa khấn từ bi í i a í à à a

Chúa về lai láng điện đây
Độ cho đệ tử đời đời vinh hoa
Chúa về ban lộc ban tài í i a í à à a

Chúa về giáng phúc trừ tai
Độ cho các ghế lộc tài đề đa
Độ cho phú quý vinh hoa
Độ cho đệ tử khang ninh thọ trường í i a í à à a
Độ cho buôn bán gần xa
Độ cho tài lộc như hoa trên cành
Ban tài ban phúc ban nhân
Cho con mạnh khỏe hàng ngày làm ra
Của Phật vô số hằng hà
Tiền thì như biển của là như non í i a í à à a

Đền thờ … Chúa ngự thần tiên
Long xà hổ phục … đôi bên chầu vào
Cây cao cành lá tốt xanh í i i ì a
Cây cao … cành lá tốt xanh
Hoa sai quả kết nở thành gốc môn
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Sở nguyện như ý, sở cầu tòng tâm
Xe loan thánh giá hồi cung

Văn công đồng

Bản văn Công Đồng.

Xem thêm: Văn khấn Tứ Phủ Công Đồng

>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *