Tứ Phủ Chầu Bà gồm những ai ?

Tứ Phủ Chầu Bà hay còn gọi là Tứ Phủ Thánh Bà là các vị thánh chầu hầu cận bên Thánh Mẫu thần chủ trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ của người Việt, gồm mười hai vị nữ thánh được Mẫu giao cai quản khắp nơi trên rừng dưới nước, khắp bốn phương tám hướng trên đất Việt Nam ta. Trong hệ thống tín ngưỡng Tứ Phủ thì Tứ Phủ Chầu Bà đứng sau hàng Ngũ Vị Tôn Quan và đứng trên hàng Tứ Phủ Thánh Hoàng, Tứ Phủ Thánh Cô và Tứ Phủ Thánh Cậu.

Tứ Phủ Chầu Bà

Ban thờ Tứ vị Chầu Bà, tại Hậu cung, phủ Quảng Cung (Ý Yên, Nam Định).

Dưới đây, ban biên tập xin gửi tới bạn đọc hệ thống các Thánh bà trong hàng Tứ Phủ Chầu Bà, đã được lần lượt giới thiệu trong các bài viết bên dưới đi kèm.

Danh sách các vị thánh chầu trong hàng Tứ Phủ Chầu Bà.

  1. Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên
  2. Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn
  3. Chầu Đệ Tam Thoải Phủ
  4. Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
  5. Chầu Năm Suối Lân
  6. Chầu Lục Cung Nương
  7. Chầu Bảy Kim Giao
  8. Chầu Tám Bát Nàn
  9. Chầu Chín Cửu Tỉnh
  10. Chầu Mười Đồng Mỏ
  11. Chầu Bé Bắc Lệ
  12. Chầu Bà Bản Đền (tùy theo mỗi đền điện ở mỗi địa phương mà vị Chầu Bà Bản Đền thay đổi tương ứng)

 

Hiện nay, trong hệ thống thờ tự của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ mặc dù chưa có sự thống nhất về số lượng các vị Thánh Chầu nhưng theo dân gian thì Tứ phủ Chầu Bà gồm 12 vị như liệt kê ở trên là khá chính xác.

Tứ Phủ chầu bà

>>> Xem thêm các video khác  về Phủ Dầy Nam Định tại kênh Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *