Chầu Năm Suối Lân

Chầu Năm Suối Lân là vị Thánh Chầu thứ năm trong hàng Tứ Phủ Thánh Chầu cai quản miền rừng núi vùng Suối Lân (Lạng Sơn) nên còn gọi là Chầu Năm Suối Lân hoặc Chầu Đệ Ngũ Suối Lân, ngài đứng sau Chầu Đệ Tứ Khâm Sai và trước Chầu Lục Cung Nương.

“Giở trang tích cũ Lê triều,
Suối Lân công chúa mĩ kiều diễm hương.
Nét đoan trang vẻ nhường ngọc tuyết,
Đôi mày ngài nửa khuyết vành trăng
Trâm cài soi nước long lanh.”
―Chầu văn Chầu Năm Suối Lân

>>> Xem thêm: Chầu Đệ tứ Khâm Sai là ai?           >>> Chầu Lục Cung Nương

Chầu Năm Suối Lân là ai ?

Chầu Năm Suối Lân là vị Thánh Chầu thứ năm, chầu vốn là người Nùng, giáng sinh dưới thời vua Lê Trung Hưng theo lệnh vua cha, chầu trấn giữ cửa rừng Suối Lân bên dòng sông Hóa, coi sóc khắp vùng sông Hóa. Ở đó chầu không chỉ trấn giữ nơi sơn lâm mà còn giúp dân làm ăn, dạy dân đi rừng, làm nương. Sau này, chầu hóa tại đó và hiển linh giúp dân thuần phục mọi loài ác thú, trừ diệt sơn tinh, ma quái. Tương truyền vào những đêm thanh, chầu hiện hình cùng 12 cô hầu cận bẻ lái giữa dòng sông Hóa.

Cũng có tài liệu cho rằng, Chầu Năm Suối Lân vốn là công chúa con vua, vốn tính yêu thiên nhiên thích chốn rừng xanh núi thẳm nên xin vua cha lên miền sơn lâm, khi đến vùng Suối Lân cảnh đẹp địa linh, nàng cho dựng am để tu hành. Sau này khi hóa, nàng được Mẫu Thượng Ngàn đã ban phong là Chầu Năm Suối Lân để cai quản vùng cửa rừng Suối Lân.

Đền thờ Chầu Năm Suối Lân

Chầu Năm Suối Lân được thờ chính tại Đền Chầu Năm Suối Lân bên bờ Sông Hóa, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Nơi đây được coi là nơi thờ chính của Chầu Năm và Cô Năm. Nhân dân qua vùng Lạng Sơn thì đều vào bái yết cửa Chầu Năm và Cô Năm Suối Lân để cầu phúc cầu tài cầu bình an, nhờ lộc chầu mà băng rừng vượt suối được chân cứng đá mềm.

Chầu Năm Suối Lân khi giá ngự về đồng

Chầu Năm Suối Lân thường ít khi giá ngự về đồng hơn là Chầu Lục và Chầu Đệ Tứ, thường chỉ ngày tiệc vui hoặc những ai có căn Chầu Năm thì mới hay hầu. Là vị Thánh chầu trên sơn trang nên có đôi khi người ta cũng thỉnh chầu về chứng tòa Sơn Trang. Khi Chầu ngự về đồng thường mặc áo xanh như chầu Đệ Nhị, áo màu lam hoặc áo xanh thiên thanh, coi đó như là màu áo của dòng Suối Lân. Sau khi khai cuông chứng tòa rồi múa mồi, chầu Năm Suối Lân cũng có thể chứng mâm giầu trình, ban lộc phát tài, chữa bệnh cho con nhang đệ tử.

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Năm Suối Lân khi giá ngự về đồng.

Khánh Tiệc Chầu Năm Suối Lân

Ngày tiệc của Chầu Năm Suối Lân vào ngày 20 tháng 5 âm lịch.

Bản Văn Chầu Năm Suối Lân

Ai lên tới Lạng Sơn châu thổ,
Thăm cảnh rừng thác đổ suối reo.
Giở trang tích cũ Lê triều,
Suối Lân công chúa mĩ kiều diễm hương.
Nét đoan trang vẻ nhường ngọc tuyết
Đôi mày ngài nửa khuyết vành trăng
Trâm cài soi nước Suối Lân
Gót tiên hài sảo cảnh rừng thênh thang
Hoa đua nở đầy ngàn tay hái
Gùi trên vai nặng trái chín thơm
Rung rinh quảy lẵng đầu non
Xa nghe chim khướu véo von trên cành
Động lá rừng chim oanh gọi bạn
Nhác trông lên cánh nhạn chập chờn
Cuốc kêu gợi cảnh chiều hôm
Tiếng chim gõ kiến nỗi buồn bâng khuâng
Tiếng hổ gầm vang trong hang động
Bầy báo hoa dạo lượn tìm mồi
Hươu nai ngơ ngác trên đồi
Hang sâu vực thẳm núi đồi thêm ghê
Con suối nhỏ xuôi về Hữu Lũng
Đàn cá vàng lơ lửng dưới khe
Trăng thanh hổ báo chầu về
Lung linh màu sắc đua khoe trước đền
Con suối nhỏ đôi bên cầu bắc
Sau lưng đền đá chất trập trùng
Phép tiên biến hóa thần thông
Mẫu sai chầu trấn cửa rừng Suối Lân
Chầu thương dân đêm khuya biến hiện
Áo xanh chàm thêu lượn nét hoa
Nửa đêm gà gáy canh tà
Cất cao tiếng hú hiện ra giữa rừng
Hô thần chú núi rừng chấn động
Các cửa ngàn bặt tiếng muông kêu
Tà ma phách tán hồn xiêu
Những loài ác thú sợ đều ẩn thân
Để cho biết Suối Lân công chúa
Phép Sơn Trang đức tổ ban truyền
Phép tiên lấy lá làm thuyền
Các cô Thổ mán đôi bên cầm chèo
Tiếng nhịp đẩy hò reo bẻ lái
Chầu tới đâu cảnh lại thêm tươi
Hoa thơm quả ngọt trên đồi
Ban công thưởng lộc cho người nhất tâm
Chữ rằng Thánh lưu ân
Chầu Bà lưu phúc thiên xuân thọ trường

 

>> Xem thêm các video về Phủ Dầy tại kênh Phủ Dầy Nam Định Official

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *