Phật pháp - Phu Day Festival

Chú Đại Bi
13/12/2017

Chia sẻ Chú Đại Bi hay còn có tên gọi Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự …

Nguồn gốc lễ Vu lan báo hiếu
03/09/2017

Chia sẻ Lễ Vu Lan bắt nguồn từ  sự tích về lòng hiếu thảo của Bồ Tát Mục Kiền Liên. Vốn là một tu sĩ khác đạo, Mục Kiền Liên đã quy y và trở …Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Nhộn nhịp phiên Chợ Viềng Xuân Canh Tý năm 2020
Đăng ngày: 02/02/2020

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy