Một số hình ảnh hoạt động lễ hội Phủ Dầy 2016

Lễ hội Phủ Dầy gắn liền với Quần thể Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy ở xã Kim Thái (Vụ Bản, Nam Định) nhằm tôn vinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng trong “Tứ bất tử” thuộc tín ngưỡng dân gian Việt Nam; và là một trong hai lễ hội lớn mang tầm quốc gia ở Nam Định gắn với câu ca “Tháng tám giỗ Cha, Tháng ba giỗ Mẹ”.

Với các hình thức sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh phong phú độc đáo như nghi lễ chầu văn, rước thỉnh kinh, hoa trượng hội… Lễ hội Phủ Dầy đã đem đến cho du khách một bức tranh tổng thể đa màu sắc về đời sống văn hóa, tinh thần của làng quê Việt Nam. Cùng với “Nghi lễ chầu văn của người Việt”, Lễ hội Phủ Dầy đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Nam Định đang phối hợp xây dựng Hồ sơ đề cử quốc gia “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” trình UNESCO xem xét, vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong đó Quần thể Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy được xem là trung tâm của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

le_hoi_phu_day_2016

le-hoi-phu-day-23

le-hoi-phu-day-2016-6

le-hoi-phu-day-2016-3

le-hoi-phu-day-2016-22

le-hoi-phu-day-2016-2

le-hoi-phu-day-24

le-hoi-phu-day-2016-25

le-hoi-phu-day-2016-26

le-hoi-phu-day-2016-27

le-hoi-phu-day-2016-14

le-hoi-phu-day-2016-1 le-hoi-phu-day-2016 le-hoi-phu-day-2016-3

le-hoi-phu-day-2016-7 le-hoi-phu-day-2016-6 le-hoi-phu-day-2016-2 le-hoi-phu-day-2016-16 le-hoi-phu-day-15

Hình ảnh sưu tầm từ FB Hoàng Xuân Trường và một số nguồn khác.

Bình luận