Lễ rước Mẫu thỉnh kinh tại Vân Cát Linh Từ lên Linh Sơn Tự. - Phu Day Festival


Lễ rước Mẫu thỉnh kinh tại Vân Cát Linh Từ lên Linh Sơn Tự.

Đăng ngày: 12/04/2016

Lễ rước Mẫu thỉnh kinh tại Vân Cát Linh Từ lên Linh Sơn Tự năm Bính Thân, cầu Mẫu phù hộ độ trì cho Quốc thái dân an , bách gia trăm họ an lành.

(Ảnh từ  facebook Phủ Vân Cát)


Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Tổ chức thành công Chợ Viềng 2019
Đăng ngày: 12/02/2019

Video Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy