Lễ rước Mẫu thỉnh kinh tại Vân Cát Linh Từ lên Linh Sơn Tự. - Phu Day Festival


Lễ rước Mẫu thỉnh kinh tại Vân Cát Linh Từ lên Linh Sơn Tự.

Đăng ngày: 12/04/2016

Lễ rước Mẫu thỉnh kinh tại Vân Cát Linh Từ lên Linh Sơn Tự năm Bính Thân, cầu Mẫu phù hộ độ trì cho Quốc thái dân an , bách gia trăm họ an lành.

(Ảnh từ  facebook Phủ Vân Cát)


Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Mẫu Tam phủ di sản của niềm tin và khát vọng
Đăng ngày: 30/08/2017

Video Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy