Văn khấn Quan Hoàng Bảy

Văn khấn Quan Hoàng Bảy, bài văn khấn nôm ông Hoàng Bảy tại đền phủ để cầu lộc may mắn cả năm. Cách sắm lễ cúng và xin lộc Quan Hoàng Bảy tại đền phủ bạn có thể tham khảo 1 trong 2 bài văn khấn dưới đây, dâng hương và thành tâm kính lễ.

Bài văn khấn Quan Hoàng Bảy ngắn gọn

Nam mô a Di Đà Phật!
Nam mô a Di Đà Phật!
Nam mô a Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương.
Con lạy kính lạy toàn thể chư phật, chư tiên, chư thánh.
Con lạy kính lạy Đức Thánh Hoàng Bảy tối linh

Tín chủ con tên là:…………. tuổi:……….

Ngụ tại:……………………………

Hôm nay là ngày…., chúng con nhất tâm đến đây có chút hương hoa, phẩm quả lễ mặn lòng thành…. (***chú ý dâng gì thì kêu đó không có lễ mặn mà kêu lễ mặn là phải tội đó, và nhớ không bao giờ được bày lễ mặn ở ban cúng Phật)

Xin kính dâng lên các chư Phật cùng chư vị tiên thánh để cảm tạ ơn đức của các ngài đã phù hộ độ trì cho chúng con suốt thời gian qua. Vừa qua, nhờ được sự lưu tâm độ trì của các ngài mà công việc …..(***Nếu đã xin việc gì cụ thể mà thành công thì xin trình bày) của con đã hanh thông vẹn tròn. Chúng con xin được cảm tạ và lễ tạ tất cả các Ngài.

Hôm nay, chúng con tới đây với tất cả lòng thành kính xin các ngài phù hộ độ trì cho con các việc sau: …….(***Nêu cụ thể các việc cần xin, các khó khăn có thể gặp phải và có thể cả hướng định giải quyết ra sao).

Một lần nữa, toàn thể gia chung chúng con xin các ngài dang tay cứu giúp che chở độ trì gia hộ cho chúng con. Chúng con xin đa tạ Quan Hoàng Bảy cùng toàn thể các chư vị tiên thánh.

Nam mô a Di Đà Phật!
Nam mô a Di Đà Phật!
Nam mô a Di Đà Phật!

Bài văn khấn Quan Hoàng Bảy đầy đủ

Nam mô a Di Đà Phật!
Nam mô a Di Đà Phật!
Nam mô a Di Đà Phật!

Con kính lạy:

 • Chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương,
 • Nam Mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 • Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
 • Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.
 • Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Con kính lạy:

 • Chư Đại Bồ Tát,
 • Chư Hiền Thánh Tăng Hộ Pháp
 • Chư Thiên, Thiện Thần Bồ Tát.

Con lạy Tam Vị Đức Vua Cha Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế Thích Đề Hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ
Con lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.
Con lạy Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên
Con lạy Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương

Con kính lạy Tam Tòa Thánh Mẫu:

 • Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên
 • Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn
 • Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ
 • Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai

Con kính lạy:

 • Hội Đồng các Quan
 • Tam Phủ Công Đồng
 • Tứ Phủ Vạn Linh
 • Hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.

Con lạy

 • Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.
 • Trần Triều Khải Thánh Vương Phụ, Vương Mẫu, Vương Phi Phu Nhân,
 • Trần Triều Vương Huynh, Vương Đệ.Vương Tử, Vương Tế, Vương Nữ Vương Tôn
 • Văn võ bá quan quân thần trần triều

Con lạy Tam Tòa chúa bói Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường

Con kính lạy

 • Chúa Đệ Nhất Tây Thiên
 • Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ
 • Chúa Đệ Tam Lâm Thao
 • Tiên Chúa Thác Bờ

Con lạy Ngũ Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa Năm Phương Chúa Bà

Con lạy Ngũ Vị Tôn Quan

 • Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên
 • Quan Lớn Đệ Nhị Giám Sát
 • Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ
 • Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai
 • Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh.

Con lạy Tôn Quan Điều Thất.

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà

 • Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên
 • Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn
 • Chầu Đệ Tam Thoải Phủ
 • Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
 • Chầu Năm Suối Lân
 • Chầu Lục Cung Nương
 • Chầu Bảy Kim Giao
 • Chầu Tám Bát Nàn
 • Chầu Chín Cửu Tỉnh
 • Chầu Mười Đồng Mỏ
 • Chầu Bé Bắc Lệ

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị quan Hoàng

Con lạy 36 tòa Sơn Trang Sơn Trang, Tám Tướng Thập Nhị Tiên Nàng

Con lạy Tứ Phủ Thánh Cô

 • Cô cả Thượng Thiên
 • Cô đôi Thượng Ngàn
 • Cô bơ Thoải
 • Cô tư Ỷ La
 • Cô năm suối Lân
 • Cô Sáu sơn trang
 • Cô bảy Tân La
 • cô Tám Đồi Chè
 • Cô chín Sòng sơn
 • Cô Mười mỏ Ba
 • Cô bé Thượng ngàn
 • Cô Bé Bản đền

Con lạy Tứ Phủ Thánh Cậu trên Ngàn dưới Thoải

 • Cậu đệ nhất Hoàng Thiên
 • Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn
 • Cậu Hoàng Ba Thoải
 • Cậu Hoàng Tư Long Thành
 • Cậu Bé Hoàng Thiên
 • Cậu Bé Thượng Ngàn
 • Cậu Quận Phủ Dầy
 • Cậu Đồi Ngang Phố Cát.
 • Con lạy cậu bé bản Đền

Con lạy Hội Đồng Quan Ngũ Dinh, Đôi quan Thanh Xà Bạch Xà, Sơn Thần Bản Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng

Con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu các Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng Bản Thổ, Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này.

Đệ tử con tên là:…………. tuổi:……….

Ngụ tại:……………………………

Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời. Hôm nay ngày:………..

Nhân …………..

Đệ tử con nhất tâm 1 lòng, nhất tòng 1 đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang miệng về tâu, mang đầu về bái), trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ phủ cùng đồng gia quyến đăng cung phụng cửa đình thần tam tứ phủ ……………(tên đền) linh từ.

Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, vuốt ve che chở cho gia chung chúng con trong 3 tháng hè, 9 tháng đông, tai qua nạn khỏi Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, cửa nhà khang ninh, cầu danh đắc danh, cầu phúc đắc phúc, đắc tài sai lộc…… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ dòng họ….. nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng, cậu bé cô bé tại gia, chư vị tiên linh trong dòng họ theo hầu Phật Thánh cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ, trên tấu tòa vàng Thượng Thiên, dưới tấu Thủy Cung Địa Phủ, cho con cháu nhất một lòng, tòng một đạo Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm…

Nam mô a Di Đà Phật!
Nam mô a Di Đà Phật!
Nam mô a Di Đà Phật!

>>>> Xem thêm: Quan Hoàng Mười vị thánh hoàng linh thiêng nhất đất Nghệ An

Văn khấn Quan Hoàng Bảy

Văn khấn Quan Hoàng Bảy

 

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *