Nghi lễ Chầu văn - Phu Day Festival

Nghi lễ chầu văn trước ngưỡng cửa Unesco
11/11/2016

Chỉ chưa đầy 1 tháng nữa, hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt” sẽ chính thức được UNESCO xem xét công nhận trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể của nhân …

Hát văn trong tín ngưỡng thờ Mẫu
22/10/2014

Hát văn, còn gọi là chầu văn hay hát bóng, là một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của Việt Nam. Đây là hình thức lễ nhạc gắn liền với nghi thức hầu …Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Tổ chức thành công Chợ Viềng 2019
Đăng ngày: 12/02/2019

Video Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy