Bát bộ Sơn Trang là ai ?

Trong hệ thống các vị thần linh được phối thờ trong Hệ thống thần linh Tứ phủ, Bát bộ Sơn Trang thường được nhắc tới khi nói về các vị thần linh hầu cận Mẫu Thượng ngàn. Vậy Bát bộ Sơn Trang là ai và thân thế xuất thân các vị như nào, hy vọng qua bài viết này phần nào giải đáp các thắc mắc tới bạn đọc.

 

Cảnh động Sơn Trang

 

Bát bộ Sơn Trang là ai ?

Tương truyền Mẫu Thượng Ngàn – Chúa Sơn Trang – Lê Mại Đại Vương, khi giáng trần lấy ông họ Đỗ ở Đồng Đăng, Lạng Sơn. Chúa Bà hạ sinh được ông Đỗ Đống. Sau này ông Đỗ Đống lấy bà Nguyễn Thị Tươi sinh ra tám người con trai tướng mạo phi thường ở châu An Bác, làng Thọ Gia. Tám người con này lớn lên tài nghệ xuất trúng trở thành tám vị tướng đã hỗ quốc an dân chống giặc ngoại xâm.

 

 

>>> Xem thêm: Hệ thống Thập Nhị Tiên Nàng Sơn Trang

Bản văn Bát bộ Sơn Trang

Ngọc Hoàng có lệnh truyền nay,
Quản cai ngày dày, sơn trí sơn trang.
Quê nhà vốn ở trên Mường
Ở châu An Bá, ở làng Thọ Gia.
Vốn xưa Văn Luyện là cha,
Kết nghĩa giao hòa Mẫu Đặng Thị Tươi.
Bèn sinh ra được tám người,
Thấy đức tài lạ, tốt tươi kì hình.
Tướng cả hiệu là Đỗ Trinh,
Tướng hai Đỗ Bích đặc danh anh tài.
Tướng ba Đỗ Trung kì tài,
Tướng tư Đỗ Triệu nào ai dám nhường.
Tướng năm hiệu là Đỗ Trương
Tướng sáu Đỗ Cường báo ứng thần thông.
Tướng bảy hiệu là Đỗ Công
Tướng tám Đỗ Dũng uy hùng ai đang.
Đã mời tám tướng sơn trang,

 

Tám vị tướng này hiển linh phù giúp An Dương Vương, rồi sau lại hiển linh phù giúp Hai Bà Trưng và các đời vua Lý, Trần, Lê. Nhân dân ta gọi là 8 tướng sơn trang – Bát bộ Sơn trang, các vị này được giao cai quản Các Lũng, Các Nương Núi Rừng.

 

bát bộ sơn trang

Bản văn Bát Bộ Sơn Trang số 3

Lòng thành dâng tiến hương nhang
Thỉnh mới bắt bộ sơn trang đảo đàn
Tích xưa sinh ở trên ngàn
Ở xứ Bắc Lạng. ở làng Thọ Đa
Tích xưa Văn Đống là cha
Kết duyên giao hòa, mẹ Đặng Thị Tươi
Sinh hạ ra được tám người
Đã đáng tài lạ lại thêm dị hình
Tướng cả hiệu là Đỗ Trinh
Tướng hai Đỗ Bích anh linh trên đời
Tướng ba Đỗ Hiệu kỳ tài
Tương tự Đỗ Trượng ai ai cũng nhường
Tưởng năm hiệu là Đỗ Trương
Tướng sáu Đỗ Cường bảo ứng thần thông
Tướng bảy hiệu là Đỗ Công
Tướng tám Đỗ Dũng anh hùng ai đang
Thỉnh mời trắc giảng bản đàn
Khuông phù đệ tử an khang thị trường.

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *