Thập Nhị Tiên Nàng Sơn Trang là ai ?

Thập Nhị Tiên Nàng Sơn Trang hay còn được gọi là Thập nhị Bộ Tiên Nàng là 12 thánh cô đi theo hầu Mẫu Thượng Ngàn. Chúa Sơn Trang thờ trong Động Sơn Trang chính là hiện thân của Mẫu Thượng Ngàn trong Tam Tòa Thánh Mẫu. Căn các cô tuy đôi lúc có về ngự đồng nhưng đây không phải 12 vị Thánh Cô trong Tứ phủ Thánh cô trong Tín ngưỡng thờ Mẫu.

Thập Nhị Tiên Nàng Sơn Trang bao gồm :

 1. Cô Đệ Nhất Sơn Tinh/ Cô Cả Núi Dùm
 2. Cô Đôi Bắc Lệ
 3. Cô Bơ Thượng Ngàn/ Cô Ba Tam Kỳ
 4. Cô Tư
 5. Cô Năm Đồng Tiền
 6. Cô Sáu Đồi Ngang
 7. Cô Bảy Tuyên Quang
 8. Cô Tám Thượng Ngàn
 9. Cô Chín Thượng Ngàn
 10. Cô Mười Suối Ngang
 11. Cô Mười Một Đồng Nhân
 12. Cô Mười Hai Thượng Ngàn

 

thập nhị tiên nàng sơn trang

 

 

Bản văn Thập Nhị Tiên Nàng Sơn Trang

Núi Dùm cô cả thiêng thay,
Anh linh giáng ứng về đây ngự đồng.
Tài kiêm lục trí thần thông,
Sơn lâm các động tung hoành anh linh.

Cô Đôi Bắc Lệ tàng hình,
Tâm thành cầu khẩn hiển linh Cô về.
Đồng Đăng, Ao Cá là quê,
Pháp sư tái thỉnh Cô Ba Tam Kỳ.
Thiên Đình, Địa Phủ thông tri,
Hình dung nhan sắc mọi bề thanh tân.
Tuổi xuân vẻ lại thêm xuân,
Thú vui phong cảnh thanh vân chơi bời.
Có khi Cô hiện ra người,
Dạy chim uốn lưỡi, dạy người bán buôn.
Khi thời dạy vượn ru con,
Lúc ca lúc hót nỉ non buồn rầu.
Dạy loài cầm thú gọi nhau,
Nhân gian hữu sự thỉnh cầu lại qua.
Thỉnh mời Cô Tư Ỷ La,
Theo hầu Vương Mẫu quê nhà Thuận Nam.
Mẫu sai Cô Tư giáng phàm,
Lễ nghi sớ điệp lập đàn mời khuyên.
Lại mời các bộ Mường trên,
Cô Năm vốn ở Thái Nguyên, Cao Bằng.
Tính đành hanh thấy ai lạ mặt
Sai cô hầu đuổi bắt cho mau,
Líu lô tiếng Mán bảo nhau,
Tức thời cô trước cô sau điệu về.
Người thôn quê hay là thành thị,
Không biết rằng bệnh ý vì đâu,
Làm cho chóng mặt nhức đầu,
Càng phù càng thuốc càng đau như dần.
Hành bệnh nhân thậm chưng là khổ,
Uống thuốc trần lại hãm mồ hôi.
Bói thời ra quẻ phong lôi,
Cô Năm hành bệnh ai coi cho tường.
Sắm hình nhân điệp trương thế mệnh,
Trả lễ Cô thời bệnh mới tan.
Thỉnh mời cô Sáu Đồi Ngang,
Cùng Cô Nàng Bảy Tuyên Quang giáng trần.
Pháp đằng vân anh linh biến hoá,
Các Mán Mường Mọi xá đều kinh.
Thỉnh mời các bộ sơn tinh,
Cùng Cô Nàng Tám anh linh nhiệm mầu.
Cao Lan, Mán Mọi sơn đầu,
Thần thông lục trí ai hầu dám đương.
Thỉnh mời Cô Chín Sòng Sơn,
Cô Mười chính ở Suối Ngang hiện về.
Thú vui là thú sơn khê,
Ngàn giang ngàn nứa mọi bề thanh tân.
Cô Mười Một ngự Đồng Nhân.
Khi chơi quán Sở lầu Tần ngao du.
Quê nhà Cô ở Trang Chu,
Rong chơi rừng núi ngao du Mán Mường.
Thỉnh cô Mười Hai giáng đàn,Lại xin chứng lễ sơn trang khuyên mời.
Độ cho tín chủ mọi người,
Già thời sức khoẻ, trẻ thời bình an.
Thỉnh mời chư vị giáng đàn,
Phù trì đệ tử thiên ban thọ trường.”

 

>> Xem thêm về Tứ phủ Thánh Cô trong Tứ phủ: Tổng hợp về 12 thánh cô trong hàng Tứ Phủ Thánh Cô

 

Bản văn Thập Nhị Tiên Nàng Sơn Trang hầu cận Quan Hoàng Bảy

Lệnh sai thập nhị tiên nàng
Cô nào việc ấy sửa sang ra hầu
Cô Cả pha nước tra tàu
Sơn lâm vừa ý gật đầu ban khen
Cô Đôi dâng bộ khay đèn
Xe ngà tẩu sứ móc tiêm nạm vàng
Cô Ba dâng hộp thuốc ngang
Thế là vừa ý ông Hoàng sơn lâm
Cô Tư đốt đỉnh nhang trầm
Ngọn đèn khêu tỏ tay cầm móc tiêm
Cô Năm dâng hộp bánh nguyên
Kẹo lạc thuốc cống , cảnh tiên ai bì
Cô Sáu tính nết nhu mì
Dâng đôi tuấn mã, Hoàng đi chấm đồng
Cô Bảy nảy khúc đàn thông
Miệng ca tay múa năm cung nõn nà
Cô Tám dâng chiếc lược ngà
Hai tay chải chuốt thật là khéo thay
Cô Chín yểu điệu ai tày
Ngày ngày dâng một đôi giày hầu ông
Cô Mười thắt đáy lưng ong
Canh ba giờ tí lồng đèn bước ra
Cô Mười Một quạt nước pha trà
Ấm tiên bình ngọc,tay ngà dâng lên
Cô Mười Hai múa lượn sênh tiền
Mười hai tố nữ đôi bên rõ ràng

 

>>> Nhấn Subscriber để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh Phủ Dầy Nam Định Official

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *