Ngày sinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh - Phu Day Festival


Ngày sinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Đăng ngày: 13/09/2019

Nếu như chúng ta đều biết “tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ” để nói về ngày hóa thánh của Đức thánh Trần và Đức Quốc Mẫu Liễu Hạnh. Vậy có khi nào bạn thắc mắc về ngày sinh của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, nội dung sau đây sẽ giúp bạn giải đáp về vấn đề này.

 


Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Lễ rước Mẫu thỉnh kinh Phủ Chính Tiên Hương – Hội Phủ Dầy 2019
Đăng ngày: 11/04/2019

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy