Lễ hội Phủ Dầy được tổ chức vào thời gian nào ?

Hội Phủ Dầy được tổ chức hàng năm vào tháng 3 âm lịch. Chính hội từ mùng 3/3 đến ngày 8/3 Âm lịch. Lễ hội nhằm tổ chức nghi lễ, thắp hương biết ơn thánh Mẫu Liễu Hạnh. Tục thờ Mẫu Liễu Hạnh có nhiều trên khắp cả nước,Chúa Liễu Hạnh cũng được thờ tại nhiều lễ hội khác trên Việt Nam, nhưng hội Phủ Dầy thuộc vào loại long trọng nhất, với sự tham gia của đông đảo dân chúng, là nơi phát tích Mẫu Liễu.

Thành ngữ dân gian một số nơi ở miền Bắc có câu: “Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ” (Cha là Trần Hưng Đạo, còn Mẹ chính là bà Chúa Liễu Hạnh).

Lễ hội Phủ Dầy là một trong 4 lễ hội lớn nhất miền Bắc, với sự quản lý của các cơ quan nhà nước cùng sự bảo tồn của các thủ nhang đồng đền, Phủ Dầy nói chung và Lễ hội Phủ Dầy nói riêng ngày càng được bảo tồn và tổ chức quy củ văn minh, để mãi phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khích lệ tinh thần đoàn kết yêu nước của nhân dân.

Bình luận