Chương trình Lễ hội Phủ Dầy năm 2016 - Phu Day Festival


Chương trình Lễ hội Phủ Dầy năm 2016

Đăng ngày: 09/04/2016

Chương trình Lễ hội Phủ dầy năm 2016 (từ ngày mồng 3 đến mồng 8 năm Bính Thân, tức ngày 9/4 năm 2016).

1. Ngày mồng 3/3: Lễ mở hội

Sáng:
+ Từ 8h30 đến 11h: Khai mạc lễ hội, múa hát dân gian mừng mở hội, thi múa rồng, lân sư tử của các xã, thị trấn tại Sân vận động xã Kim Thái.

+ Từ 11h: Dâng hương, hoạt động văn hóa thể thao dân gian cổ truyền tại các đền, phủ, lăng, chùa thuộc quần thể.

Tối: Biểu diễn của nhà hát trèo tỉnh Nam Định tại phủ Tiên Hương.

 

2. Ngày mồng 4/3

Sáng:

+ Múa rối nước tại đền Cây Đa Bóng.

+ 8h30: Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn tại Phương du phủ Tiên Hương.

Chiều: 13h30: Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn tại Phương du phủ Vân Cát.

3. Ngày mồng 5/3

Sáng: Rước thỉnh kinh từ phủ Vân Cát đến Chùa Cao (Linh Sơn Tự); thả rồng bay, múa sư tử.

Tối: Rước đuốc tại phủ Tiên Hương (từ 19h30 đến 22h).

4. Ngày mồng 6/3

Sáng: Rước thỉnh kinh từ phủ Tiên Hương đến chùa Tiên Hương; thả rồng bay, múa sư tử.

Chiều: Thi đấu vật tại Phủ Vân Cát.

5. Ngày mồng 7/3

Sáng: Kéo chữ tại phủ Vân Cát (từ 8h30 đến 11h)

Tối: Biểu diễn văn nghệ tại đền Cây Đa Bóng.

6. Ngày mồng 8/3

Sáng: Kéo chữ – Bế mạc Lễ hội tại phủ Tiên Hương (từ 8h30 đến 11h).

Cả ngày thi đế Cờ người – Bế mạc Lễ hội Phủ Dầy tại phủ Vân Cát.

——————


Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Phủ Chính Tiên Hương trang hoàng cờ hoa bát bửu cung chúc khánh tiệc Đức Quốc Mẫu Phủ Dầy
Đăng ngày: 12/04/2021

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy