Chương trình Lễ hội Phủ Dầy năm 2016 - Phu Day Festival


Chương trình Lễ hội Phủ Dầy năm 2016

Đăng ngày: 09/04/2016

Chương trình Lễ hội Phủ dầy năm 2016 (từ ngày mồng 3 đến mồng 8 năm Bính Thân, tức ngày 9/4 năm 2016).

1. Ngày mồng 3/3: Lễ mở hội

Sáng:
+ Từ 8h30 đến 11h: Khai mạc lễ hội, múa hát dân gian mừng mở hội, thi múa rồng, lân sư tử của các xã, thị trấn tại Sân vận động xã Kim Thái.

+ Từ 11h: Dâng hương, hoạt động văn hóa thể thao dân gian cổ truyền tại các đền, phủ, lăng, chùa thuộc quần thể.

Tối: Biểu diễn của nhà hát trèo tỉnh Nam Định tại phủ Tiên Hương.

 

2. Ngày mồng 4/3

Sáng:

+ Múa rối nước tại đền Cây Đa Bóng.

+ 8h30: Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn tại Phương du phủ Tiên Hương.

Chiều: 13h30: Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn tại Phương du phủ Vân Cát.

3. Ngày mồng 5/3

Sáng: Rước thỉnh kinh từ phủ Vân Cát đến Chùa Cao (Linh Sơn Tự); thả rồng bay, múa sư tử.

Tối: Rước đuốc tại phủ Tiên Hương (từ 19h30 đến 22h).

4. Ngày mồng 6/3

Sáng: Rước thỉnh kinh từ phủ Tiên Hương đến chùa Tiên Hương; thả rồng bay, múa sư tử.

Chiều: Thi đấu vật tại Phủ Vân Cát.

5. Ngày mồng 7/3

Sáng: Kéo chữ tại phủ Vân Cát (từ 8h30 đến 11h)

Tối: Biểu diễn văn nghệ tại đền Cây Đa Bóng.

6. Ngày mồng 8/3

Sáng: Kéo chữ – Bế mạc Lễ hội tại phủ Tiên Hương (từ 8h30 đến 11h).

Cả ngày thi đế Cờ người – Bế mạc Lễ hội Phủ Dầy tại phủ Vân Cát.

——————


Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Về Phủ Chính Tiên Hương tìm bình an nơi cửa Mẫu
Đăng ngày: 13/10/2020

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy