Văn khấn mùng 1 hàng tháng

Trong bài viết này, ban biên tâm có sưu tầm các bài văn khấn mùng 1 hàng tháng để bạn đọc có thể tham khảo dâng lên gia tiên, thần linh tại nhà. Ngày mùng 1 đầu tháng, theo truyền thống của người Việt Nam nhà nhà dâng lễ hương hoa lên ban thờ gia tiên để những mong có một tháng mới tốt lành, may mắn. Bên cạnh việc chuẩn bị lễ vật đầy đủ thì văn khấn mùng 1 cũng đóng vai trò rất quan trọng.

Chuẩn bị lễ vật cúng mùng 1 hàng tháng

Lễ vật cúng ngày mùng 1 hàng tháng không cần quá cầu kỳ, chỉ đơn giản theo tâm của gia chủ, cơ bản bao gồm hương hoa, nước và hoa quả hoặc có thể thêm trầu rượu chủ yếu mùa nào thức nấy không cần quá cầu kỳ.

Văn khấn mùng 1

Cách cúng mùng 1 tại gia

Bạn lưu ý, trước khi cúng gia tiên thường chúng ta cần cúng ông Công và các vị thần cai quản bản thổ trước. Sau đây xin giới thiệu tham khảo một số bản văn khấn lần lượt

Văn khấn mùng 1 cúng Thổ công và các vị linh thần

Con nam mô A Di Đà Phật !

Con nam mô A Di Đà Phật !

Con nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Kính lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Kính lạy ngài Đông Thần Quân

Kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch

Kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

Kính lạy ngài tiền chủ hậu chủ  tài thần

Kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là:………………………

Ngụ tại: ………

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng ……năm …. tín chủ chúng con thành tâm sửa lễ dâng lên trước án thỉnh mời chư vị về hưởng hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả nén hương thơm thành tâm. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông, vạn sự như ý. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn mùng 1 gia tiên

Con nam mô A Di Đà Phật!

Con nam mô A Di Đà Phật!

Con nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, Chư vị Hương linh (nếu bố mẹ tiền hiện còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ con là:……

Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng ……năm…….., tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án thỉnh mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

——————————————————————-

(Thông tin chỉ mang tính tham khảo)

 

Văn khấn mùng 1

Văn khấn mùng 1

>>> Xem thêm: Văn khấn Tứ Phủ Công Đồng

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *