Nghi lễ tôn nhang bản mệnh (đội bát nhang)

Trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ của người Việt có rất nhiều nghi lễ, trong đó có nghi lễ Tôn nhang bản mệnh phụng sự chư vị cai quản bản mệnh lục thập hoa giáp (60 năm theo can chi) tại các đền, phủ, điện, đài thờ Tứ phủ gọi tắt là “tôn … Đọc tiếp Nghi lễ tôn nhang bản mệnh (đội bát nhang)