Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên hay còn gọi là Đệ Nhất Tôn Quan hoặc Quan lớn Đệ Nhất  là vị quan lớn đứng hàng đầu trong Ngũ Vị Tôn Quan. Ngài lớn vốn là con trai cả của Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, được vua cha giao cai quản Thượng Thiên, trực … Đọc tiếp Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên