Các tuổi đội bát nhang

Trước khi thực hiện nghi lễ Tôn nhang bản mệnh, các tín chủ cần xem lại tuổi đội bát nhang của mình là gì để lên cốt. Trong bài viết này xin cung cấp tới bạn đọc thông tin về các tuổi đội bát nhang và các thánh bản mệnh tương ứng để các thanh … Đọc tiếp Các tuổi đội bát nhang