3 bản văn khấn Thánh Mẫu Liễu Hạnh đầy đủ nhất

Vào dịp khánh tiệc Đức Thánh Mẫu Phủ Dầy tháng 3 âm Lịch hàng năm, du khách khắp nơi lại nô nức đổ về Phủ Dầy lễ Mẫu. Sau đây xin gửi tới bạn đọc bài văn khấn Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh thường được sử dụng tại các đền điện phủ Mẫu thuộc hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu tam tứ phủ. Bản văn khấn chỉ mang tính tham khảo:

>>>Xem thêm Thánh Mẫu Liễu Hạnh một trong bốn vị thánh Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam

Văn khấn Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Con nam mô A Di Đà Phật !
Con nam mô A Di Đà Phật !
Con nam mô A Di Đà Phật !

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Chúng con thành tâm nhất kính cúi lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn Ngọc Hoàng Thượng đế.
Chúng con kính lạy Đệ Nhất Thượng Thiên Liễu Hạnh công chúa, sắc phong Chế Thắng Hòa Diệu Đại Vương, Mã Vàng Bồ Tát, gia phong Tiên Hương Thánh Mẫu.
Chúng con kính lạy Đức Đệ Nhị Thượng Ngàn Sơn Tinh công chúa, sắc phong Lê Mại Đại Vương.
Chúng con kính lạy Đức Đệ Tam Thoải Phủ  Xích Lân Công Chúa.
Chúng con kính lạy Tứ phủ Chầu Bà, Ngũ Vị Tôn Quan cộng đồng các quan, Tứ phủ Thánh Hoàng, Tứ phủ Thánh Cô, Tứ phủ Thánh Cậu, Ngũ Hổ Đại Tướng, Thanh Hoàng Bạch Xà đại tướng.

Tín chủ con là:………………………………………………………………
Cùng đồng gia quyến đẳng, ngụ tại:…………………………………………………..

Hôm nay, nhân tiết xuân thiên cát nhật, ngày đại cát, giờ đại an, chúng con đường xá xa xôi nhất tâm đến trước cửa Đức Quốc Mẫu Phủ Dầy, lòng thành thắp nén hương thơm khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin Mẫu lưu phúc lưu ân, gia hộ độ trì cho gia chung chúng con, đầu năm chí giữa, giữa năm chí cuối bốn mùa không hạn ách nào xâm phạm, tám tiết có điều lành tiếp ứng.

Lạy Mẫu anh linh, Mẫu gia hộ độ trì cho gia chung chúng con già được mạnh khỏe, trẻ được chữ bình, an học hành chăm chỉ có tài có chí, nên danh nên phận, gia đạo hưng vượng.

Chúng con nhất tâm nhất lễ, cúi xin Mẫu thương xót phù trì bảo trợ cho gia chung chúng con trong năm mới …. được vạn sự bình an, đi xa về gần được vạn sự hanh thông, có lộc ăn lộc nói.

Chúng con lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng lượng cả soi xét, xin Mẫu chứng giám.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin Mẫu cùng chư vị tiên thành gia hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Văn Khấn Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Văn khấn Thánh Mẫu Thượng Thiên

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Đức Hiện Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng đế.
Con kính lạy Đức Thánh Mẫu Thượng Thiên.
Hương tử con là: ……………………………..
Cùng đồng gia quyến đẳng, nam nữ tử tôn……………………
Ngụ tại: ……………………………………………
Hôm nay là ngày ………….. tháng ……………. năm ………………….
Chúng con chắp tay kính lễ khấn đầu vọng bái Mẫu Thượng Thiên. Cúi xin Thánh mẫu Thượng Thiên, rủ lòng thương xót phù hộ độ trì cho chúng con được toàn gia an khang, bách sự như ý, vạn sự tốt lành.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn Thánh Mẫu Thượng Ngàn

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hương tử chúng con dốc lòng kính lạy Đức Thánh Mẫu Thượng Ngàn  Sơn Tinh công chúa Lê Đại Mại Vương.
Kính lạy:………………………………………………………………..
Đức Thượng ngàn chúa tể Mị Nương Quế Hoa công chúa tối tú tối linh, cai quản tám mươi mốt cửa rừng trong cõi Nam giao.
Chư tiên, chư thánh chư thần, bát bộ sơn trang, thập nhị tiên nương, văn võ thị vệ, thánh cô thánh cậu, ngũ hổ bạch xà đại tướng.
Hương tử con là:…………………………………………………….
Ngụ tại:………………………………………………………………….
Nhân tiết…………….. chúng con thân đến………………. phủ chúa trên ngàn, đối nén tâm hương kính dâng lễ vật, mội dạ chí thành, chắp tay khấn nguyện. Cúi xin lượng cả bao dũng, thể đức hiếu sinh, ra tay cứu vớt, độ cho chúng con cùng cả gia quyến bốn mùa được chữ bình an, tám tiết hưng long thịnh vượng, lộc tài quảng tiến, công việc hanh thông, giải vận giải hạn, biến hung thành cát, đổi họa ra tường, như ý sở cầu, tòng tâm sở nguyện.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám
Cẩn tấu”.

Bản văn Khấn thánh Mẫu Liễu Hạnh trên để gia chủ tham khảo sử dụng tại các đền các điện có thờ Thánh Mẫu.

Thánh Mẫu Liễu Hạnh là thần chủ trong tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam được thờ phụng trong các di tích thuộc Quần thể Phủ Dầy-Vụ Bản-Nam Định .Lễ hội Phủ Dầy được tổ chức vào tháng 3 âm lịch hàng năm, người vừa là thiên thần, vừa là nhân thần với những huyền thoại dày đặc yếu tố kỳ ảo. Đức Quốc Mẫu là một trong bốn vị thánh Tứ bất tử trong tín ngưỡng Việt Nam, người vốn là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng Thượng đế,với ba lần giáng trần  để hộ quốc an dân. Với bản văn Khấn Thánh Mẫu Liễu Hạnh được giới thiệu ở trên

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *