Đền thờ và bản văn Đức Thánh Phó Hưng Hiến Đại Vương

Hưng Hiến Đại Vương Trần Quốc Uất (Uy) là con thứ hai của Đức Thánh Trần – Hưng Đạo Đại Vương, còn được biết đến với danh hiệu Đức Thánh Phó trong hệ thống các vị thánh Công đồng Trần Triều. Sau khi có công trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông ngài được vua sắc cho chấn thủ đất Cao Bằng, phong là Hưng Hiến Vương. Trong bài viết này, nhân dịp sắp đến ngày tiệc Hưng Hiến Đại Vương, xin gửi tới bạn đọc một số thông tin liên quan.

“Vua phong Hưng Hiến Đại vương
Lại phong khải Thánh quốc công trọng thần .
Nơi biên ải không quên gia đạo
Tu phật tiên tỏ sự nhiệm mầu .”

đức thánh phó hưng hiến đại vương

 

>>> Xem thêm: Đức Thánh Cả là ai, đền thờ ở đâu, văn Đức Thánh Cả

Hầu giá Đức Thánh Phó Hưng Hiến Đại Vương

Cũng như các giá đồng khác trong hàng Tứ vị Vương Tử thuộc hệ thống các vị thánh trong Cồng đồng Trần Triều, các thanh đồng sát căn nhà Trần khi thỉnh giá Đức Thánh Phó ngài loan giá về ngự đồng trong trang phục áo đỏ, khăn đỏ, xiên lình. Sau khi thực hiện nghi lễ khai quang và múa cờ kiếm lệnh, chuyên trừ tà ma, tìm hài cốt trị trùng quỷ. Theo quan niệm dân gian, thường là trấn yểm cho Đền to phủ lớn, trấn những vùng long mạch lớn, nếu dùng máu Thánh để trấn thì khó mà phá được.

 

Bản văn Đức Thánh Phó Hưng Hiến Đại Vương

Cao bằng chốn ấy biên cương
Thỉnh mời Đức Thánh phó Đại vương ngự Đồng
Tích sử ký Việt Nam Trần thị
Nhận binh thư yếu lược vua trao
Truyền thư vạn kiếp danh hào
Ngày đêm thao luyện binh bao nhiêu thì

Bát quái cửu cung đồ thư nắm vững
Nghệ phụ vương truyền lại đã thông
Thiên Thanh Địa bạch Thủy hoàng
Phép thiên phép địa trận binh lằm lòng

Cờ Trần Thị dựng nơi biên ải
Đón giặc Nguyên ông đánh trận đầu
Binh gia cơ trí nhiệm mầu
Tiêu hao sĩ khí đau đầu giặc Mông

Tứ tung lục hợp ngũ hoành
Cửu long đuôi vẫy chặn này giặc hung
Chặn sỹ khí hung uy giặc giữ
Phép hợp tung chia cắt đội hình

Uy ra mới biết nam minh
Tài thông thiên địa uy linh đáo đàn .
Trận mạc trấn giặc nơi biên ải
Hợp binh cùng thủy lục hồng giang

Bạch Đằng, Vạn Kiếp thao giang
Nơi nơi pháp tướng hiện ra tức thì
Tan giặc giữ ông về Bắc Lạng
Đóng quân binh trấn thủ Cao Bằng

Văn dâng sớ

A tấu sớ Thiên Đình ông lên tấu sớ Thiên Đình
Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh
Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương

Văn khai quang

Có lệnh truyền ra Thánh Vương có lệnh truyền ra
Các quan thủy bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành
Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài .
Ngự lên đồng tử cứu này nhân gian cứu đâu thời đó được an
Cấp sai binh tướng áp lai tĩnh đường

A se khai quang dung nhan Thập kỳ diệu
Quang minh chiếu Thập phương
Ngã tích tang cúng dàng
Kim phụng hoàng thân cận
Phật Thánh chúa thiên trung vương
Ca lăng tần già thanh từ bi mẫn chúng sinh
Cố ngã kim đỉnh lễ…
A án nhật nguyệt quang minh

Văn Thánh Phó ra phép

Có phép ông ra có phép ông ra
Cân đai mũ mã ra uy khám đàn
Phép ông đôi má thu phình
Cổ lên khăn thượng xiên lình ra oai

Mặt hổ phù ra uy hùng hổ
Vồ đập khảo chân dẫm cầy nung
Chảo dầu sôi lửa khói bùng bùng
Đôi tay ông họa tứ tung ngũ hành
Tay ấn quyết ra uy dấu mặn
Thần phù ra cứu độ dân oan
…..

Vương Sai lục bộ đáo lai đàn sở
Sắc phong thượng đẳng tối linh
Gia phong Thánh Phó vương ông nhà Trần
Vua phong Hưng Hiến Đại vương
Lại phong Khải Thánh quốc công trọng thần .
Nơi biên ải không quên gia đạo
Tu phật tiên tỏ sự nhiệm mầu .
Giúp muôn dân trị loài trùng quỷ
Trừ tà ma hiện rõ oai linh

Thánh ông sai thủy bộ chư dinh
Năm quan ngũ hổ anh uy linh đáo đàn
Lệnh ông ra thần thông tốc giáng
Lệnh sai hành tốc tốc như lôi
Phụng công thu pháp phải thì phép công.
Ông lại sai thiên tiên lực sĩ
Tróc tà tinh lưới bổ ngục trung
Ngũ phương bố trận sát hung
Hung ma trùng quỷ sợ ông tức thì .
Hịch văn ban thỉnh vương lai đáo
Ngự đồng lên cứu độ dân ta
Cương thi ngoại quỷ tà ma
Giáng phù giáng trượng tức là an yên
Mùng 3 tháng tám giờ thiên
Tiễn ông lai đáo về miền sơn lâm .
Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường

Khánh tiệc Đức Thánh Phó Hưng Hiến Đại Vương

Ngài hóa ngày mùng 3 tháng 8, nhân dân lấy ngày này để tổ chức khánh tiệc ngài.

 

Đền thờ Đức Thánh Phó Hưng Hiến Đại Vương

  • Đền Sơn Hải (Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  • Đền Đức Thánh Phó (Cao Bằng)

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *