Category Archives: Thuyết minh về lễ hội Phủ Dầy

Lễ hội Phủ Dầy đươc tổ chức hàng năm vào tháng 3 âm lịch nhằm tôn vinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh – bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ. Một nhân vật tín ngưỡng nằm trong hàng Tứ bất tử được người dân Việt Nam suy tôn: Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, Tiên Chử Đồng Tử và Mẫu Liễu Hạnh. Đặc biệt lễ hội mang một ý nghĩa tâm linh to lớn trong lòng người dân xứ Nam Định.