Thông báo tạm dừng đón khách tham quan Phủ Dầy phòng dịch Covid-19 - Phu Day Festival


Thông báo tạm dừng đón khách tham quan Phủ Dầy phòng dịch Covid-19

Đăng ngày: 21/03/2020

Ngày 20/03/2020 UBND tỉnh Nam Định đã có văn bản Số: 98/UBND-VP7  về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy tạm dừng các hoạt động đón tiếp khách tham quan, du lịch. Thời gian bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại.

 


Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Phủ Chính Tiên Hương trang hoàng cờ hoa bát bửu cung chúc khánh tiệc Đức Quốc Mẫu Phủ Dầy
Đăng ngày: 12/04/2021

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy