Quê hương Kim Thái huyện Vụ Bản tỉnh Nam Đinh - Phu Day Festival


Quê hương Kim Thái huyện Vụ Bản tỉnh Nam Đinh

Đăng ngày: 13/09/2014

Kim Thái mãi là quê hương, có núi có sông với cảnh đồng bát ngát, với truyền thống lịch sử hào hùng, dù đi đâu, làm gì  quê hương mãi là nơi mà ta luôn hướng về

(Để xem đầy đủ kích cỡ vui lòng click trực tiếp vào ảnh)

 


Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Lễ rước Mẫu thỉnh kinh Phủ Chính Tiên Hương – Hội Phủ Dầy 2019
Đăng ngày: 11/04/2019

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy