Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn

Quan lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn hay còn gọi là Quan Lớn Đệ Nhị Giám Sát, ngài là con trai thứ 2 trong các mười dinh quan lớn con vua cha Bát Hải Động Đình trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Tước phong Nhạc Thần Đại Vương Đô Đài Giám Sát  Đệ Nhị Thượng Ngàn giám sát đại vương thượng đẳng tối linh thần.

quan lớn đệ nhị thượng ngàn

Thân thế Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn

Vốn xưa ông ở thiên đình
Con vua Thượng Đế giáng thần dương gian

Dù ai có lệnh kêu van
Khấn Quan Đệ Nhị thọ khang yên lành

Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn là vị quan lớn thứ hai trong mười dinh quan lớn, ngài được vua cha giao nhiệm vụ Thanh tra giám sát việc trần gian ,cũng như việc tứ phủ. Vâng lệnh Vua cha, ngài hạ phàm đầu thai vào hoàng cung (cũng có sách nói rằng ngài hạ phàm ngày mồng ba tháng mười một năm Ất Dậu vào một nhà quý tộc) ngày mồng mười tháng mười một năm Bính Dần. Ngài là người văn võ toàn tài, thông minh chính trực, được khắp muôn nơi ngưỡng mộ, các vương tôn công tử đều thuận tình đến làm học trò. Đến khi về chầu Thiên Đình, ông lại được giao quyền giám sát quản cai Sơn Lâm Thượng Ngàn, ông giáng thế ban phúc cho dân, khi dân chúng bị hạn hán, cầu đảo ông thì lập tức có mưa thuận gió hòa.

 

>>> Xem thêm: Quan lớn Đệ Nhị Giám Sát

Người có căn Quan Đệ Nhị Thượng Ngàn

Những người có căn Quan Đệ Nhị Thượng Ngàn thường là những người khẳng khái, chính trực, công minh trong tất cả các mối quan hệ và công việc. Họ thường giỏi giang trong công việc cũng như các mối quan hệ đối nhân xử thế, và được mọi người quý mến, thích ngao du khắp chốn. Khi mở phủ, những người có căn Quan Đệ Nhị Thường Ngàn dâng ngài áo xanh  thêu rồng (màu xanh đặc trưng của miền thượng ngàn), hổ phù. Sau khi làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ và múa đôi kiếm hoặc một cờ, chứng đàn Nhạc Phủ (Thượng Ngàn: đàn mã đều màu xanh). Ngoài ra vào những dịp đại lễ (như mở phủ khai đàn, tạ phủ…), trước ngày làm lễ, người ta thường thỉnh Quan Đệ Nhị về thanh tra giám sát đàn mã đền phủ.

 

Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn

Ngày 02/11 tiệc Quan Lớn Đệ Nhị
Ngày 11/11 tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Đản nhật Quan Lớn Đệ Nhị Thượng ngàn Thanh Tra Giám Sát)

 

Văn khấn Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn

(Bản văn khấn nôm vắn tắt tham khảo)

Con nam mô A di đà phật !

Con nam mô A di đà phật !

Con nam mô A di đà phật !

Chúng con thành tâm kính lạy Tam tòa Thánh Mẫu

Kính lạy Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn, cộng đồng các quan.

Hôm nay là ngày …. nhằm tiết xuân/hạ/thu/đông thiên cát nhật

Tín chủ con là ………..

Ngụ tại:……………………………

Cùng toàn thể gia đình nhất tâm nhất lễ đến trước cửa Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn, cộng đồng các quan, nhất tâm một lòng một dạ chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái. Nhất tâm nhất lễ kính dâng lên Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn cúi xin ngài thương cho gia chung chúng con già được mạnh khỏe, trẻ được bình an, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cầu bình an được bình an. Cúi xin quan lớn che chở cho bốn mùa được bình an tứ thời được thanh tâm an lạc.

Nam mô a di đà phật! (3 lần)

 

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *