Phủ Dầy đón bằng UNESCO ghi danh “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ" - Phu Day Festival


Phủ Dầy đón bằng UNESCO ghi danh “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ”

Đăng ngày: 02/04/2017

Tối 2/4/2017, tại Quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy-Vụ Bản-Nam Định đã tổ chức lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh việc thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là niềm tự hào của người dân Nam Định nói riêng và Việt Nam nói chung, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa Việt, vì thế phải cùng nhau gìn giữ, bảo tồn và phát triển di sản trong đời sống nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương và cộng đồng.

Việc Di sản “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại điện của nhân loại một mặt sẽ góp phần tăng cường vị trí, vai trò của di sản văn hóa đối với xã hội, làm giàu thêm bức tranh đa dạng văn hóa của Việt Nam và của nhân loại, mặt khác sẽ làm cho cộng đồng, những người thực hành di sản nhận thức sâu sắc thêm về di sản của mình để họ tự hào và tích cực hơn trong công tác tham gia bảo vệ và phát huy giá trị của di sản.


Cảm Nhận Của Du Khách


Tin tức

Phủ Chính Tiên Hương trang hoàng cờ hoa bát bửu cung chúc khánh tiệc Đức Quốc Mẫu Phủ Dầy
Đăng ngày: 12/04/2021

Video giới thiệu Phủ Dầy

Bản đồ

Fanpage Phủ Dầy

Video Phủ Dầy