Hệ thống thần linh Tứ Phủ trong tín ngưỡng thờ Mẫu

Hệ thống thần linh tứ phủ trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, là tổng thể các vị thần linh được sắp đặt thứ tự trên dưới mà nhân dân tôn kính phụng thờ trong hệ thống, cũng như cách bài trí trong đền điện phủ thờ Mẫu theo thứ bậc trên dưới tương ứng với các vị trí của các vị thần linh.

hệ thống thần linh

Hệ thống thần linh Tứ Phủ

Quan Thế Âm Bồ Tát

Nhiều người cho rằng Tứ Phủ Vạn Linh hoàn toàn không có liên quan đến Đạo Phật, tuy nhiên trái lại Đạo Phật lại có vị trí quan trọng trong hệ thống Tứ Phủ. Chúng ta thường thấy tại các ngôi đền thuộc Tứ Phủ thường đặt tượng thờ Bồ Tát thờ tự, cung kính. Ngoài ra trong các bài văn khấn Tứ Phủ cũng thỉnh đến Bồ Tát. Và ngược lại, trong các ngôi chùa ở đồng bằng Bắc Bộ thường sau chùa có ban thờ Mẫu theo lối “Tiền Phật – Hậu Mẫu”, nói như vậy để thấy rằng vai trò và tầm ảnh hưởng qua lại của 2 tín ngưỡng này đan sen hòa đồng, hòa hợp theo dòng chảy lịch sử hình thành văn hóa tâm linh của người Việt.

Vì vậy, trong các khóa hầu khai đàn, thường có các nghi thức thỉnh Phật tuyên kinh, hoặc khi hầu tráng bóng Mẫu thì đều có nghi thức thỉnh phật và Bồ Tát Quan Thế Âm là một hình tượng đại diện cho Đạo Phật xếp hàng đầu trong hệ thống thần linh tứ phủ.

Đức Vua Cha

Đức Vua Cha là những vị thần đứng đầu tứ phủ trong vũ trụ, xếp hàng thứ 2 trong hệ thống Tứ Phủ Vạn Linh trong tín ngưỡng thờ Mẫu. Các ngài có quyền năng tối linh, ra lệnh cho các vị thần khác. Các ngài có đền thờ riêng. Tại các ngôi đền khác, ngài có ban thờ riêng nhưng không phải tại vị trí cao nhất. Bởi vị trí cao nhất, theo quan niệm thờ tự tại đền điện Việt Nam, thì vị trí này là hậu cung luôn là nơi thờ Tam tòa Thánh Mẫu.

Các vị Đức Vua Cha bao gồm:

Quan Nam Tào – Bắc Đẩu

Bên cạnh Đức Vua Cha thường có :

 • Quan Nam Tào
 • Quan  Bắc Đẩu

Đây là các vị thần trông coi giúp việc cho vua cha. Các ngài không xuất hiện trong nghi thức hầu đồng và cũng không có đền thờ riêng. Tuy nhiên, các ngài được phối thờ tại nhiều đền điện thuộc hệ thống thần linh Tứ Phủ hai bên cạnh Đức Vua Cha..

>>> Xem thêm: Quan Nam Tào Bắc Đẩu là ai ?

Thánh Mẫu

Thánh Mẫu là các vị Thánh Mẫu đứng đầu các phủ. Theo quan niệm Tứ Phủ vạn linh bao gồm 4 vị Mẫu có quyền uy tối cao, còn theo quan điểm Tam Phủ Công Đồng thì có  3 vị thánh Mẫu.

Tứ Phủ Thánh Mẫu bao gồm:

 • Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên (Thiên Phủ) – Danh hiệu: Thanh Vân Công Chúa – Màu sắc: màu xanh hoặc màu hồng.
 • Mẫu Đệ Nhị Địa Tiên (Địa phủ) – Danh hiệu: Liễu Hạnh Công Chúa – Màu sắc: màu đỏ
 • Mẫu Đệ Tam Thủy Cung (Thoải phủ) – Danh hiệu: Xích Lân Công Chúa – Màu sắc: màu trắng
 • Mẫu Đệ Tứ Nhạc Tiên (Nhạc Phủ) – Danh hiệu: Sơn Lâm Công Chúa – Màu sắc: màu xanh

Tam Tòa Thánh Mẫu bao gồm:

Giống như Đức Vua Cha, mỗi vị thánh mẫu mang quyền phép phụ trách mỗi vùng miền riêng biệt gồm vùng trời, núi rừng, vùng nước và vùng đất.  Tại các ngôi đền trên đất Bắc, Tam Tòa Thánh Mẫu được thờ tự phổ biến và được đặt tại vị trí cao nhất và cung kính nhất tại cấm cung hay hậu cung. Các Mẫu thường có có các thánh cô theo hầu và giúp việc (Tứ Phủ Thánh Cô sẽ được nêu ở mục sau).

Khi loan giá ngự đồng, các Mẫu chỉ hầu tráng bóng và tuyên kinh, tuyệt đối không tung khăn, đây là điều các thanh đồng cần đặc biệt lưu ý.

Nhị vị Thánh Chầu Chầu Quỳnh Chầu Quế

Nhị vị Thánh Chầu là hai vị:

 • Quỳnh Hoa Công Chúa
 • Quế Hoa Công Chúa

Hai vị  thành chầu hầu cận kề bên cạnh Thánh Mẫu Thần chủ trong hàng Tam Tòa thánh mẫu được gọi chung là Quỳnh Quế Công Chúa.

Kíp vời Quỳnh , Quế theo chân
Đồi Ngang,phố Cát làm thần bốn phương
Tiếng đồn nức đến đế vương
Tiên Hương Vân Cát khói hương phụng thờ.

Tuy nhiên, trong nghi thức hầu đồng hiện không có các giá Chầu Quỳnh Chầu Quế.

>>> Xem thêm: Nhị vị Thánh Chầu: Chầu Quỳnh Chầu Quế

Ngũ Vị Tôn Quan

Ngũ Vị Tôn Quan là các vị quan lớn được cho là con của Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, đều từ thiên đình giáng hạ vào nước Nam là các vị tướng có công lớn giúp Vua Cha đánh thắng giặc ngoại xâm trên 8 cửa biển từ thời Hùng Vương Thập Bát, đến khi thác hóa lại hộ quốc an dân, Ngũ Vị Tôn Quan bao gồm:

 1. Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên – Màu sắc đại diện: Màu đỏ
 2. Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn Thanh Tra Giám Sát – Màu sắc đại điện: màu xanh lá.
 3. Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ – Màu sắc đại điện: màu trắng.
 4. Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai quyền cai Tứ Phủ – Màu sắc đại diện: màu vàng.
 5. Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh – Màu sắc đại diện: màu lam, xanh nhạt hoặc tím than.

 

Tứ Phủ Chầu Bà

Tứ phủ Chầu Bà xếp hàng thứ 3 liền kề sau hàng Ngũ Vị Tôn Quan, nhân gian gọi là thập nhị Tiên nương hoặc thập nhị chầu bà. Gồm mười hai vị chầu bà cai quản khắp bốn phương tám hướng trải từ vùng rừng đến vùng nước. Các vị đều được coi là hóa thân, người phục vụ trực tiếp của các vị Thánh Mẫu.

Các vị Chầu Bà thường về giá ngự về đồng nên được con nhang đệ tử xa gần đều biết rõ về thần tích, rõ ràng về nơi thờ tự riêng. Tứ phủ Chầu Bà bao gồm:

 1. Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên (Thiên phủ) – Màu sắc đại diện: màu đỏ
 2. Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Nhạc Phủ) – Danh hiệu: Ngôi Kiều Công Chúa – Màu sắc đại diện: màu xanh
 3. Chầu Đệ Tam Thoải Phủ (Thoải Phủ) – Danh hiệu: Thủy Điện Công Chúa – Màu sắc đại diện: màu trắng.
 4. Chầu Đệ Tứ Khâm Sai (Địa phủ) – Danh hiệu: Chiêu Dung Công Chúa – Màu sắc đại diện: màu vàng.
 5. Chầu Năm Suối Lân (Nhạc Phủ) – Danh hiệu: Suối Lân Công Chúa – Màu sắc đại diện: màu xanh lam hoặc xanh thiên thanh.
 6. Chầu Lục Cung Nương (Nhạc Phủ) – Danh hiệu: Lục Cung Công Chúa – Màu sắc đại diện: màu lam.
 7. Chầu Bảy Kim Giao (Nhạc Phủ) – Danh hiệu: Tân La Công Chúa. Màu sắc đại diện: màu tím hoặc xanh.
 8. Chầu Tám Bát Nàn (Nhạc Phủ) – Danh hiệu: Nữ Tướng Bát Nàn – Màu sắc đại diện: màu vàng.
 9. Chầu Chín Cửu Tỉnh – Màu sắc đại diện: màu đỏ (một số nơi là màu hồng)
 10. Chầu Mười Đồng Mỏ (Nhạc Phủ) – Danh hiệu: Nữ Tướng Đồng Mỏ Chi Lăng – Màu sắc đại diện: màu vàng.
 11. Chầu Bé Bắc Lệ (Nhạc Phủ) – Danh hiệu: Bắc Lệ Công Chúa – Màu sắc đại diện: màu đen hoặc xanh chàm.
 12. Chầu Bà Bản Đền – Danh hiệu: Thủ Điện Công Chúa – Màu sắc đại diện: màu hồng, màu xanh hoặc màu trắng.

 

Tứ Phủ Quan Hoàng

Tứ Phủ Quan Hoàng hay còn được gọi là Thập Vị Ông Hoàng, xếp dưới hàng Tứ Phủ Chầu Bà. Thập vị Quan Hoàng đều có gốc tích là con trai Vua Cha Bát Hải Động Đình, tuy nhiên các vị quan Hoàng thường được địa phương hóa mà gắn với một nhân vật lịch sử thường là các danh tướng có công dẹp loạn cứu nước, đóng góp vào công cuộc khai sáng, mở mang đất nước, giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống.

Trong số 10 ông thì có ba ông thường về giáng đồng gồm Quan Hoàng Bơ Thoải, Quan Hoàng Bảy và Quan Hoàng Mười. Bởi vậy, đây cũng là ba vị thánh hoàng được nhân dân biết đến nhiều hơn cả.

 1. Quan Hoàng Cả (Thiên Phủ) – Màu sắc đại diện: màu đỏ.
 2. Quan Hoàng Đôi (Nhạc Phủ) – Màu sắc đại diện: màu xanh lá.
 3. Quan Hoàng Bơ (Thoải Phủ) – Màu sắc đại diện: màu trắng.
 4. Quan Hoàng Tư (Địa Phủ) – Màu sắc đại diện: màu vàng.
 5. Quan Hoàng Năm – Màu sắc đại diện: màu xanh ngọc
 6. Quan Hoàng Lục – Màu sắc đại diện: màu đỏ, hoặc đen hoặc xanh.
 7. Quan Hoàng Bảy (Nhạc Phủ) – Màu sắc đại diện: màu lam hoặc tím chàm.
 8. Quan Hoàng Bát (Thoải Phủ) – Màu sắc đại diện: màu vàng
 9. Quan Hoàng Chín (Thiên Phủ) – Màu sắc đại diện: Ông Chín Cờn Môn – màu đen
 10. Quan Hoàng Mười (Địa Phủ) – Màu sắc đại diện: màu vàng

 

 

Tứ Phủ Thánh Cô

Tứ Phủ Thánh Cô là những vị thánh cô hầu cận các vị Thánh mẫu hoặc các Chầu. Người ta thường có lời tấu để cô kêu thay lạy đỡ trước cửa Thánh Mẫu để Mẫu chứng cho lòng thành của con nhang đệ tử.

 1. Cô Đệ Nhất Thượng Thiên (Thiên Phủ) – Màu sắc đại diện: màu đỏ.
 2. Cô Đôi Thượng Ngàn (Nhạc Phủ) – Màu sắc đại diện: màu xanh lá.
 3. Cô Bơ (Thoải Phủ)  – Màu sắc đại diện: màu trắng.
 4. Cô Tư Tây Hồ (Địa Phủ) – Màu sắc đại diện: màu vàng
 5. Cô Năm Suối Lân (Nhạc Phủ) – Màu sắc đại diện: màu xanh thiên thanh hoặc xanh lá.
 6. Cô Sáu Sơn Trang (Nhạc Phủ) – Màu sắc đại diện: màu xanh lam hoặc tím chàm.
 7. Cô Bảy Kim Giao (Nhạc Phủ) – Màu sắc đại diện: màu tím hoặc chàm xanh.
 8. Cô Tám Đồi Chè (Nhạc Phủ) – Màu sắc đại diện: màu xanh, có nơi là tím hoa cà.
 9. Cô Chín Sòng Sơn (Thiên Phủ) – Màu sắc đại diện: màu hồng.
 10. Cô Mười Mỏ Ba (Nhạc Phủ) hoặc Cô Mười Đồng Mỏ – Màu sắc đại diện: màu vàng
 11. Cô Bé Thượng Ngàn (Nhạc Phủ) với màu áo ngự về đồng họa tiết thổ cẩm
 12. Cô Bé Đông Cuông (Nhạc Phủ) – Màu sắc đại diện: màu xanh
 13. Cô Bé Thoải Phủ (Thoải Phủ) – Màu sắc đại diện: màu trắng

 

Tứ Phủ Thánh Cậu

Tứ Phủ Thánh Cậu là các thánh cậu hầu cận bên các thánh hoàng. Các cậu là những người nam thiếu niên thác hóa khi còn nhỏ tuổi nhưng thông minh hiển linh thánh các bé Thánh . Trong các vị Thánh Cậu thì chỉ có 4 vị được cắt cử đi chấm linh nhận đồng và loan giá ngự đồng gồm Cậu Hoàng Cả, Cậu Hoàng Đôi , Cậu Hoàng Bơ và Cậu Bé. Cậu Bơ và Cậu Bé là hai thánh cậu thường xuất hiện tại tất cả các buổi hầu đồng.

 1. Cậu Hoàng Cả (Thiên Phủ) – Màu sắc đại diện: màu đỏ
 2. Cậu Hoàng Đôi (Nhạc Phủ) – Màu sắc đại diện: màu xanh lá
 3. Cậu Hoàng Bơ (Thoải Phủ) – Màu sắc đại diện: màu trắng.
 4. Cậu Hoàng Tư – Màu sắc đại diện: màu vàng
 5. Cậu Quận Đồi Ngang – Màu sắc đại diện: màu đỏ
 6. Cậu Bé Bản Đền (Nhạc Phủ) – Màu sắc đại diện: màu xanh.

 

Hạ Ban Ngũ Hổ Xà Thần

Hạ Ban gồm các vị thánh là Quan Ngũ Hổ và Xà Thần. Các vị được đặt ban thờ ở phía dưới điện thờ Mẫu. Quan Ngũ Hổ và Xà Thần cũng có giá hầu nhưng phải những thầy đồng cựu có căn thật mới hầu được.

Trên đây là hệ thống các vị thần linh trong hệ thống Tứ Phủ Vạn Linh của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ của người Việt. Ngoài các vị thần linh trên, trong hệ thống tứ phủ còn phối thờ các vị chúa, vị thánh sau.

Ngoài ra: Các vị thánh được phối thờ cùng hệ thống thần linh Tứ Phủ

Giống với Tứ Phủ Quan Hoàng, hay hệ thống Mẫu thần, các vị nam nữ thần được phối thờ cùng Tứ Phủ là những vị xuất thân từ nhân dân nhưng sau này trở thành nhân vật lớn, có công lao đóng góp cho đất nước, thường góp công trong các trận chiến dẹp giặc xâm lăng tại các đời vua khác nhau được nhân dân biết ơn, cung kính và lập đền thờ cung phụng mãi về sau.

Hệ thống Mẫu Thần

Mẫu Thần là những vị mẫu bà được nhân dân tôn xưng, thờ phụng, lập đền thờ do có công lao lớn đối với việc cải thiện đời sống nhân dân.

 1. Mẫu Đầm Đa – Danh hiệu: Quốc Mẫu Âu Cơ
 2. Tứ Vị Vua Bà – Danh hiệu: Tứ vị Thánh Nương
 3. Mẫu Thiên Y A Na – Nguồn gốc: nữ thần Po Nagar của người Chăm – Danh xưng: Thiên Y A Na hoặc Bà Chúa Ngọc
 4. Quốc Mẫu Hoàng Thái Hậu Ỷ La – Danh hiệu: Nguyên Phi Ỷ Lan

Lục Phủ Tôn Ông

 1. Quan Lớn Đệ Lục – Màu sắc đại diện: màu đỏ.
 2. Quan Lớn Đệ Thất – Danh hiệu: Quan Điều Thất – Màu sắc đại diện: màu đỏ
 3. Quan Lớn Đệ Bát Đồng Bằng Sông Diêm – Màu sắc đại diện: màu vàng.
 4. Quan Lớn Đệ Thập Triệu Tường – Danh hiệu: Quan Hoàng Triệu – Màu sắc đại diện: màu vàng

Hệ thống thần linh trong tòa Sơn Lâm Sơn Trang

Xem chi tiết tại: Hệ thống thần linh trong tòa Sơn Lâm Sơn Trang

Bát Bộ Sơn Trang

Bát Bộ Sơn Trang là tám vị tướng Sơn Trang hầu cận mẫu Thượng Ngàn. Con số 8 đại diện cho 8 phương trời đất. Chúa Sơn Trang ngự ở giữa tám vị đại diện cho vị thánh mẫu ở trung tâm trời đất. Tương truyền, các vị này là 8 vị tướng phù giúp An Dương Vương giữ nước. Đồng thời các vị cũng hiển linh giúp Hai Bà Trưng và các đời vua sau này.

Xem thêm: Bát bộ Sơn Trang là ai ?

Thập Nhị Tiên Nàng

Thập nhị tiên nàng

Tam vị Chúa Mường

 1. Chúa Đệ Nhất Tây Thiên – Danh hiệu: Tây Thiên Quốc Mẫu, Chúa Bói Đệ Nhất – Màu đại diện: màu đỏ.
 2. Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ – Danh hiệu: Chúa Bói Đệ Nhị, Chúa Nguyệt Hồ – Màu sắc đại diện: màu xanh lá.
 3. Chúa Đệ Tam Lâm Thao – Danh hiệu: Chúa Lâm Thao, Chúa Bói Đệ Tam – Màu sắc đại diện: màu trắng.

Các vị Chúa Bà và nữ thần

 1. Chúa Bà Thác Bờ Hòa Bình –  Màu sắc đại diện: màu trắng.
 2. Chúa Bà Cà Phê – Màu sắc đại diện: màu đen, một số ít nơi là màu xanh hoặc vàng.
 3. Chúa Bà Ba Nàng – Màu sắc đại diện màu chàm
 4. Chúa Bà Tộc Mọi – Màu sắc đại diện: màu đen hoặc chàm
 5. Chúa Bà Ngũ Phương – Màu sắc đại diện: thường là màu trắng.
 6. Chúa Bà Đá Đen
 7. Chúa Bà Thiên Thiên Uy Linh Công Chúa – Màu sắc đại diện: màu xanh
 8. Chúa Bà Ngũ Hành – Màu sắc: 5 màu gồm xanh, đỏ, vàng, trắng, đen.
 9. Chúa Bà Thừa Thiên Công Chúa
 10. Bà Chúa Kho – Màu sắc đại diện: màu đỏ
 11. Bà lớn Tuần – Danh hiệu: Lẫm Sơn Công Chúa, Lẫm Sơn Công Chúa Khâm Sai – Màu sắc đại diện: màu đỏ
 12. Nữ Tướng Lê Chân
 13. Công chúa Ngọc Hân
 14. Lộc Hoa Công Chúa – Danh hiệu: Bà Chúa Lộc
 15. Bà Chúa Vực
 16. Công Chúa Lân Ngọc

Thánh Cô Bản Đền Bản Cảnh

Cô Bản Đền Bản Cảnh là tiên cô không thuộc hàng chính thống trong hệ thống thần linh Tứ Phủ. Tại mỗi đền, người ta thường có ban thờ cô (cô bé bản đền). Danh xưng cô sẽ được đặt theo tên của ngôi đền đó. Cô được hầu đồng sau giá cô bé, y phục phụ thuộc vào từng vùng.

 1. Cô Nhất Vân Đình là tiên cô bản địa vùng đất Ứng Hòa
 2. Cô Cả Bắc Ninh với màu áo tứ thân màu nâu khi ngự về đồng
 3. Cô Đôi Cam Đường với màu áo tứ thân màu xanh khi ngự về đồng
 4. Cô Bé Sa pa
 5. Cô Bé Minh Lương
 6. Cô Bé Thạch Bàn
 7. Cô Bé Chí Mìu
 8. Cô Bé Chín Tư – Cô Bé Lục Cung
 9. Cô Bé Cây Xanh
 10. Cô Bé Tân An
 11. Cô Bé Xương Rồng – Cô Bé Xương Long
 12. Cô Bé Cấm Sơn
 13. Cô Bé Bắc Nga
 14. Cô Bé Mỏ Than
 15. Cô Bé Đen với màu áo ngự về đồng là màu đen hồng
 16. Cô Bé Đèo Kẻng
 17. Cô Bé Nguyệt Hồ
 18. Cô Bé Đồng Đăng

Hệ thống Nam Thần

Hệ thống Nam thần gồm các vị thần có thần tích nghiêng nhiều yếu tố huyền huyễn thể hiện ước mơ, khao khát sức mạnh chống lại thiên tai, lũ lụt, bảo vệ cuộc sống bình yên, êm ấm của nhân dân địa phương.

 1. Thần Bạch Hạc
 2. Thần Độc Cước
 3. Linh Lang Đại Vương
 4. Thần Long Đỗ
 5. Huyền Thiên Trấn Vũ
 6. Hỏa Thần
 7. Thần Phổ Tế và Nam Hải
 8. Ông Bảy Đá Thiên

Công đồng Trần Triều

Tín ngưỡng thờ Công Đồng Trần Triều, đứng đầu là Đức Thánh Trần, là tín ngưỡng dân gian của người Việt, được hình thành qua quá trình thánh hóa, thần hóa các nhân vật lịch sử có thật thời nhà Trần. Những người có công lớn trong cuộc kháng chiến 3 lần chống quân Nguyên Mông, giữ yên nước nhà. Trong đó, người được nhân dân ghi nhớ công ơn nhất và tôn sùng nhất đó chính là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Trong tâm thức người dân, ông là người phù hộ cho sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, thời bình, ông bảo hệ quốc thái dân an, giúp nhân dân diệt trừ tà ma, chữa bệnh, ban tài phát lộc.

Công đồng Trần Triều gồm các vị thánh:

 1. Đức Đại Vương Trần Triều – Danh hiệu: Đức Thánh Trần, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Màu đại diện: màu đỏ
 2. Vương Phụ – An Sinh Vương Trần Liễu.
 3. Vương Mẫu – Thuận Thiên Hoàng Hậu và Thiên Đạo Quốc Mẫu
 4. Phu nhân – Thiên Thành Công Chúa/ Nguyên Từ Quốc Mẫu
 5. Tứ Vị Vương Tử – con trai Đức Thánh Trần – Màu đại diện: màu đỏ – gồm các vị thánh:
  • Đức Thánh Cả
  • Đức Thánh Phó
  • Đức Thánh Tam
  • Đức Thánh Tứ
 6. Nhị Vị Vương Cô
  • Vương Cô Đệ Nhất – Màu đại diện:màu đỏ
  • Vương Cô Đệ Nhị – Màu đại diện: màu vàng hoặc xanh lá
 7. Lục Tướng Trần Triều – Màu sắc đại diện: màu đỏ
  • Phạm Ngũ Lão
  • Yết Kiêu
  • Dã Tượng
  • Nghĩa Xuyên tướng quân
  • Hùng Thắng tướng quân
  • Huyền Quang tướng quân
  • Đức Ông Tả Hữu
 8. Vương Tôn
 9. Ngũ Hổ Đại Tướng: gần tương tự hạ ban trong hệ thống thần linh Tứ Phủ

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *