Đức Ông Đệ Tứ – Hưng Trí Đại Vương Trần Quốc Hiện

Trong tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, Hưng Trí Đại Vương Trần Quốc Hiện là Đức Ông Đệ Tứ đứng thứ tư trong hàng Tứ Vị Vương Tử, sau Đức Ông Đệ Tam Trần Quốc Tảng. Trong bài viết này xin gửi tới bạn đọc một vài thông tin liên quan tới Đức Ông Đệ Tứ.

Mùng 7 tháng 5 tiệc ban mùng 7 tháng 5
Thỉnh mời Vương Út giáng đàn chứng minh.
Thiệu Bảo nguyên đồng trọng hưng danh tướng
Thao lược trung quân phò trợ phụ vương

Đức Ông Đệ Tứ - Hưng Trí Đại Vương Trần Quốc Hiện

 

>>> Xem thêm:

 

Đức Ông Đệ Tứ – Hưng Trí Đại Vương Trần Quốc Hiện là ai ?

Trong tín ngưỡng Đức Thánh Trần, bốn người con trai của Hưng Đạo Đại Vương cũng được con nhang đệ tử rất mực phụng thờ, trong đó Hưng Trí Đại Vương Trần Quốc Hiện là người con út thứ tư trong Tứ vị Vương tử – ngài cũng được nhà vua phong vương và được hậu thế sau này tôn kính thờ phụng.

Lịch sử còn ghi chép, tháng 12 âm lịch năm Thiệu Bảo thứ 6 (1284), quân Nguyên Mông xâm lược Đại Việt lần thứ hai. Được tin đại quân do Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy thua các trận đánh quân Nguyên ở biên giới và rút về Vạn Kiếp, vua Trần Nhân Tông biết tin bèn sai Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, Minh Hiến Vương Trần Quốc Uất và Hưng Trí Vương Trần Quốc Hiện đốc suất 20 vạn quân các xứ Bàng Hà, Na Sầm, Trà Hương, Yên Sinh, Long Nhãn đến hội ở Vạn Kiếp, theo quyền điều khiển của Hưng Đạo Vương để chống quân Nguyên.

Hưng Trí Vương Trần Quốc Hiện là võ tướng tài giỏi, ngoài việc binh nghiệp ngài còn có công khai khẩn đất đai. Nhưng khi xét công đánh đuổi quân Nguyên, Hưng Trí Vương không được thăng trật do  “đã có chiếu cho người Nguyên về nước, các tướng không được cản trở, mà lại còn đón đánh chúng”. Lịch sử cũng dành ít giấy mực về Ngài. Ngày lễ của Ngài mùng 7 tháng 5.

Hầu giá Đức Ông Đệ Tứ – Hưng Trí Đại Vương Trần Quốc Hiện

Cũng giống như các vị Vương Tử khi ngự đồng, các thanh đồng sát căn nhà Trần khi hầu giá Đức Ông Đệ Tứ cũng mặc áo đỏ, xiên lình hai bên má, cắm hai quả cau non trong mồm, vắt chéo lình lên trên cài vào khăn vấn đầu; múa cờ kiếm, lấy dấu mặn làm bùa sát quỷ trừ tà.

Đức Ông Đệ Tứ - Hưng Trí Đại Vương Trần Quốc Hiện

 

 

Bản văn Đức Ông Đệ Tứ – Hưng Trí Đại Vương Trần Quốc Hiện

Mùng 7 tháng 5 tiệp ban mùng 7 tháng 5
Thỉnh mời Vương út giáng đàn chứng minh.
Thiệu bảo nguyên đồng trọng hưng danh tướng
Thao lược trung quân phò trợ phụ vương

Theo gương Trần tộc oai linh
Lĩnh binh tiền vị trung quân vương hùng
Phá nguyên mông tan tác giặc thù
Gia phong khai quốc công thần

Hiệu chí kỳ công phong tuyết độ sử
Nãi võ nãi văn chí công chí chính
Xã tắc trần gia niên niên cường mạnh.
Tướng lược chi sinh bình Ẩn tại

Thủ trung thủ quốc không trượng
Nhân tâm chi ngụy giả nan đào
Hậu nhân phong Trần gia Thánh vị.
Khi kiếp bạc, khi Trần Thương, khi bảo lộc

Cửa Thượng từ quán cổ vô song
Khi thiện đàn khi tư điện, khi công từ
Thần lực độ muôn dân vu kim bất hủ.
Trần gia hiển anh linh thánh đức
Phù độ cho xã tắc xứ xứ âu ca.

Cộng hưởng thái bình uy tế thịnh trị.
Vạn cổ như tâm như độc
Phân phong thiên thu bất dị.
Vua gia phong Hưng Trí Đại vương

Vạn cổ đan thanh nhất bức trác minh thần
Thạch đức dền vang thiên thu quả định.
Uy linh trấn nam việt thống binh xứ văn thân
Cửa Thượng từ quản cai thủy bộ.

Lên đai

Cân đai mũ áo ra uy khám đàn
Phép ông đôi má thu phình
Cổ lên khăn ấn xiên lình ra oai
Vồ đập khảo chân đi than lửa
Chảo dầu sôi đợi sẵn yêu ma
Ngũ sắc chỉ ngũ hành bầy ra
Phép ông thu tróc tức thì tác linh
Tay ấn quyết lấy uy dấu mặn
Thần phù ra cứu độ dân ta
Vương Sai chúng tướng áp lai đáo đàn.

Dâng sớ

A tấu sớ Thiên Đình vương lên tấu sớ Thiên Đình
Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh
Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương

Khai quang

Có lệnh truyền ra Thánh Vương có lệnh truyền ra
Các quan thủy bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành
Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài .
Nghự lên đồng tử cứu này nhân gian cứu đâu thời đó được an
Cấp sai binh tướng áp lai tĩnh đường

A

Se khai quang dung nhan Thập kỳ diệu
Quang minh chiếu Thập phương
Ngã tích tang cúng dàng
Kim phụng hoàng thân cận
Phật Thánh chúa thiên trung vương
Ca lăng tần già Thanh từ bi mẫn chúng sinh
Cố nghã kim đỉnh lễ…
A án Nhật nguyệt quang minh

Đạo Trung Hiếu ngũ luân là gốc
Hiếu đạo kia mới thực là đầu
Trung kia lại đứng cạnh nhau
Nhân Nghĩa lễ trí tín là người phải giữ
Hòa thuận rồi mới được an vui
Kính quỷ thần cũng lên phải có
Độ cho người mới có chữ nhân
Gia tiên thờ phụng phúc phần
Tà ma nào đá phạm người như vậy
Cửa thượng từ đạo ta chỉ thế
Gửi thân vào mau chóng quay đầu
Giữ ngũ luân âm đức là đầu
Ngũ thường cũng phải chuốt chau
quỷ kiêng ma sợ phước màu sét soi.
Giá đồng nhân thông tỏ đôi lời
Chúc cho chúng tải đời đời thêm xuân.

 

 

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *