Đức Ông Đệ Tam Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng

Đức Ông Đệ Tam Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng hay còn được gọi là Đức Ông Cửa Suốt, Thánh ông Cửa Đông, Đông Hải Hưng Nhượng Vương, ngài là con trai thứ 3 của Đức Thánh Trần, khi xét công ông được làm Tiết độ sứ, con gái ông được gả cho Trần Anh Tông tức là Thuận Thánh Hoàng hậu. Ông có tài chiến đấu, huấn luyện binh, với cá tính riêng chính điều này đã làm cho cha con bất bình, ông ra cửa Suốt – tỉnh Quảng Ninh làm suất ti tuần Đại An. Trong bài viết này xin gửi tới bạn đọc một vài thông tin liên quan tới Đức Ông Đệ Tam Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng.

Đời Trần thị mở mang Nam Hải
Đức Đệ Tam dòng dõi kim chi
Mỗi phen giáp mã truy tùy
Đã vu hoa khắc lại đi phạt Sầm

Đức Ông Đệ Tam Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng

 

>>> Xem thêm: Đền thờ và bản văn Đức Thánh Phó Hưng Hiến Đại Vương

Đức Ông Đệ Tam Hưng Nhượng Vương là ai ?

Đức Ông Đệ Tam hay còn được gọi là Đức Ông Cửa Suốt, Thánh ông Cửa Đông, Đông Hải Hưng Nhượng Vương là con trai thứ 3 của đức Thánh Trần, khi xét công ngài được làm Tiết độ sứ. Con gái ngài gả cho Trần Anh Tông tức là Thuận Thánh Hoàng hậu. Trong một lần hỏi ý kiến về di ngôn của An Sinh Vương Trần Liễu, Đức Vương Ông (Hưng Đạo Vương) đã hiểu lầm ý của Ngài nên nghĩ là Ngài muốn phản nghịch mà bắt đày ra chấn thủ Vân Đồn. Nhưng ở đây, Ngài vẫn một lòng vì dân nước và lập được nhiều công trạng lớn lao. Người đời suy tôn ngài là: Đức Ông Đệ Tam Phó Súy Đông Hải Đại Vương Trần Quốc Tảng.

Hầu giá Đức Ông Đệ Tam Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng

Khi hầu giá Đức Ông Đệ Tam Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, ngài ngự áo khăn đai đỏ, múa cờ kiếm, cầm lình ra uy. Tuy vậy ngày nay cũng có một số thanh đồng khi hầu giá ngài thường dâng khăn đỏ, áo trắng thêu hổ phù tương tự (màu đặc trưng cho miền thoải phủ trong tín ngưỡng Tứ Phủ).

@phuday.vn Bạn có nhận ra đây là giá hầu nào không ạ ? #trantrieuhienthanh #congdongtrantrieu ♬ nhạc nền – Phủ Dầy-Vụ Bản-Nam Định

Ngài ngự đồng cứu dân, trừ tà sát quỷ.

Khánh tiệc Đức Ông Đệ Tam Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng

Ngày lễ của Ngài là mùng 3 tháng 2. Ngài được thờ phụng cùng hội đồng Trần Triều tại nhiều đền thờ trên cả nước trong đó nổi bật nhất là tại đền Cửa Ông – Quảng Ninh..

 

Bản văn Đức Thánh Tam Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng

 

Đời Trần thị mở mang Nam Hải
Đức Đệ Tam dòng dõi kim chi
Mỗi phen giáp mã truy tùy
Đã vu hoa khắc lại đi phạt Sầm

Phong đại vương an tâm thân chức
Lại đem câu yến dực ra bàn
Nghĩ rằng hiếu đạo chu toàn
Nào ngờ mắc phải tiếng oan ở đời

Dạ bảy tấc khó bày khúc trực
Để trời xanh vằng vặc sáng soi
Mỗi năm tình kể cùng ai
Đành rằng đem xuống tuyền đài cho cam

Bỗng nhất dạ thuyền mang ra bể
Ông thủy thần thiết kế cũng hay
Trên bãi bể có một cây
Chỉ cây khấn vái rằng nay có thần

Chợt một đám hồng vân cuộn lại
Mảnh tinh linh xuất ngoại trần gian
Cảnh vui ngày lại bàn hoàn
Trời riêng một cõi, người bàn Tam thai

Mười ba ngọn nước ngoài cửa bể
Khắp chầu vệ chèo quế mênh mông
Ví không tú dục anh chung
Thì đâu chấn được non sông ngoài này

Phép hiển linh suy tay kinh vĩ
Trụ thạch truy phụng sự lô hương
Ngàn thu miếu mạo côn hoàng
Vị thờ ở trong ngai vàng anh linh

Điều dây vàng đế đình ban sắc
Bia đá xanh vương tước thư danh
Hải tần gió nổi sóng kình
Tàu bè qua đó tấc thành kính tôn

Tiếng hiển hách xa đồn Nam Bắc
Những tà ma đạo tặc cũng kinh
Sống thời làm tướng Thiên thành
Khi mà thác xuống U Linh làm thần

Cứu những ke lương dân phải nạn
Lại những người càn sát yêu tinh
Độ cho những kẻ hữu sinh
Giải cho những kẻ bệnh tình trầm ngâm

Xin chiếu dám đan thành sau trước
Những nhà thờ giáng phúc trừ tai
Lộc danh trời có riêng ai
Xin rằng cho lấy đời đời hiển vinh

Dâng sớ

A tấu sớ Thiên Đình ông lên tấu sớ Thiên Đình
Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh
Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương

 Khai quang

Có lệnh truyền ra Thánh Vương có lệnh truyền ra
Các quan thủy bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành
Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài .
Ngự lên đồng tử cứu này nhân gian cứu đâu thời đó được an
Cấp sai binh tướng áp lai tĩnh đường

A se khai quang dung nhan thập kỳ diệu
Quang minh chiếu thập phương
Ngã tích tang cúng dàng
Kim phụng hoàng thân cận
Phật Thánh chúa thiên trung vương
Ca lăng tần già thanh từ bi mẫn chúng sinh
Cố ngã kim đỉnh lễ…
A án nhật nguyệt quang minh

Có phép ông ra có phép ông ra
Cân đai mũ mã ra uy khám đàn

Phép ông đôi má thu phình
Cổ lên khăn thượng xiên lình ra oai
Mặt hổ phù ra uy hùng hổ
Vồ đập khảo chân dẫm cầy nung

Chảo dầu sôi lửa khói bùng bùng
Đôi tay ông họa tứ tung ngũ hành
Tay ấn quyết ra uy dấu mặn
Thần phù ra cứu độ dân oan.

Hát Dọc:

Vốn nguyên xưa đôi bên tả hữu
Đủ mọi chớ đậu can qua
Văn thời dạng nức hoàng xa
Võ thời thao lược, can qua ầm ầm
Đồng nhất tâm vận trù khuyết tửu
Dẫu trương lương hàn tín ai qua
Khâm sai đội lệnh quốc gia
Săm săm chỉ nẻo đường hoa tức thì.

Hát sai:

Dẫn về trình tấu các quan
Tả cơ hữu đội lưỡng ban đáo đàn
Quân thường quân bộ hai hàng
Thiên binh vạn mã hằng hà chẳng xa
Lệnh truyền thiên đội vạn cơ
Đức ông bây giờ xe giá anh linh
Trước là giám sát điện đình,
Sau là thu tróc tà tinh phen này
Uy gia trần thế biết tay

Hát Phú:

Quân kéo đi đường đường chính chính
Cơ đội nào nghiêm chỉnh trước sau
Dưới thuyền, trên bộ đua nhau
Uốn lưng, lở núi lắc đầu cạn sông

Phép ngài ra hô phong hoán vũ
Quyết phen đảo vũ thu vân
Uy ra lẫm liệt như thần
Nơi xa mến đức, nơi gần khiếp uy

Trong hán đã uy nghi cũng vậy
Khen tướng tài lừng lẫy bắc đông
Bách quan hội nghị công đồng
Đừng oan người chính, chớ dung người tà

Giống yêu ma nó là quỷ quái
Ấn già là bắt tội không tha
Một là càn sát hóa tà
Hai là thủy tộc, ba là há sinh

Cứ phép binh ra hình trị tội
Chém lấy đầu bêu nổi trên sông
Tà như mấy tướng giang hùng
Bắt vào bệ ngọc ra lòng chẳng tha

Từ đấy được âu ca cổ vũ
Chẳng còn lo những lũ ác hung
Chữ rằng thánh đức chí công
Muôn dân đều được ngự trông phép mầu

 

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *