Cung nghinh khánh tiệc Thánh Mẫu

Cung nghinh khánh tiệc Thánh Mẫu. Đệ tử con nguyện cầu quốc thái dân an, gia đạo hưng long, cung chúc Thánh Mẫu thánh thọ vô cương, thánh cung vạn tuế. Sau đây, nhân ngày khánh tiệc Thánh Mẫu, xin giới thiệu tới bạn đọc một số bản văn chầu dâng Mẫu. Văn chầu tóm tắt lịch sử ra đời cứu nhân độ thế của Mẫu Liễu, lời văn chau chuốt:

Bản văn chầu nhân khánh tiệc Thánh Mẫu.

Mùi hương quế nước nhà thơm nức,
Dấu xe loan mừng đức chầu về.
Đàn ta, ta đọc người nghe,
Một nhà trăng tĩnh, bốn bề gió thanh.
Hoa thiên nữ trong mành rải rác,
Bóng hồng y ngoài sắc phất phơ.
Kể từ Thiên Hựu Lê sơ,
Ba trăm năm lẻ đến giờ chưa xa.
Dấu tiên giáng về nhà Trần thị.
Cõi Sơn Nam tú khí đốc sinh
Đôi vai nặng gánh hữu tình,
Hóa hình rồi lại hiện hình như xưa.
Uy hách hách bấy giờ đã hiển,
Tiếng linh thiêng bia miệng đến rày.
Lửa hương khuya sớm Phủ Dầy,
Sòng Sơn, Phố Cát xưa nay hiển thần.
Trên Thượng Khuyết mấy lần sắc tặng,
Mã Vàng rồi Chế Thắng đại vương.
Dưới hạ giới bốn phương cảm đức,
Miếu chung rồi riêng đất dài lâu.
Nào người cầu tự chiêu tài,
Nào người cầu phúc nhương tai mọi điều.
Nào người khu quái trừ yêu,
Nào người chúc thệ cầu siêu đủ đường.
Người khoa cử nén hương tiến yết,
Báo mộng cho biết chuyện cơ huyền.
Người công lợi đường lên thiếu thốn,
Âm dương cho đủ biết vừa đi.
Kìa người thành kính không nghi,
Ắt là âm vượng phù trì chẳng sai.
Kìa người ngạo mạn chê bai,
Ắt là hiển thị họa tai cho chừa.
Cũng có lúc sớm trưa hỏi chữ,
Thơ một thiên nho tự xem ra.
Cũng có lúc thiết tha nhân sự,
Ca một bài quốc ngữ bảo cùng,
Tuyết Sơn hơn thước tượng đồng.
Lửa binh mấy độ bên trong vững vàng.
Sòng Sơn xe hỏa ngoài đường,
Trần ai mấy ngả khói hương chẳng hề.
Thần ngự thủ xuống xe Phố Cát,
Ai miếng ngon, dao thớt không nên.
Tiền cầm cảnh nội đền Ba Dọi,
Ai lòng tham sớm tối không yên.
Hình biến hóa thần thiêng nào đó,
Thuyền trên không trông thấy cũng thường.
Ấy ai mắt tục khôn lường,
Vị Giang kia dấu kiệu tàn lối qua.
Thể huyền diệu tiên gia đâu đó,
Tàu đáy khơi truyền rõ chớ khoe.
Ấy ai tai họ thử nghe,
Hương Sơn kia dấu đi về tụng kinh.
Tiếng Thần mẫu uy linh xiết hãi,
Xe Lê Hoàng giăng lại bên đường.
Huống chi những lũ tầm thường,
Gọng giương ngựa ký lỡ dường há oan.
Bởi vì dưới ngu ngoan khôn xiết,
Vua chúa trên chưa biết được danh.
Một phen giả lập uy hình,
Cũng lòng tế độ chúng sinh không cùng.
Phép Tiên Nữ thần thông đâu ví,
Dưới Trần triều linh bí kìa ai.
Huống chi phương sĩ nước ngoài,
Bùn đưa thấy lại họa tai càng nhiều.
Bởi vì nỗi quấy trêu nên sự,
Tiền quan ngài phải thử trước đi.
Một phen rộng biết quy y,
Lại lòng hỉ xả từ bi đến giờ.
Xem tiên phả kiếp xưa mới tỏ,
Tra nội tràng hậu quả càng tròn.
Còn trời còn nước còn non.
Quốc ân còn vựng tiên hồn còn thiêng.

Bản văn chầu khánh tiệc Thánh Mẫu 2.

Ngày lành mở tiệc ung dung
Thỉnh chư tiến Thánh công đồng đàn duyên
Thỉnh mời đệ nhất thiên tiên
Đệ nhị Công chúa tự nhiên ngự về
An Thái thôn quê đất Phủ Dầy
Nghĩa Hưng, Thiên Bản họ Lê cải Trần
Hình dung cốt cách thanh tân
Mười năm định giá hôn nhân xưởng tuỳ
Thiên đình định nhật chí kỳ
Hai mươi mốt tuổi kíp về thiên thai
Dấu thiêng gương lược tính trời
Rẽ mây phút lại xuống chơi cõi trần.
Kíp với Quỳnh, Quế theo chân
Đồi Ngang, Phố Cát làm thần bốn phương
Danh thơm nức đến đế vương
Sắc phong thượng đẳng khói hương phụng thờ.
Thực tài Thánh mẫu quá ưa
Thỉnh chư tiên thánh ngự ca điện tiền
Thỉnh mời Thủy tinh chúa tiên
Long vương thần nữ ngự đền thủy cung
Kính Xuyên sớm kết loan phòng
Thảo Mai tiểu thiếp động lòng gieo oan
Kính Xuyên chẳng xét ngay gian
Nỡ đem đầy chốn sơn lâm một mình.
Lòng trời thương kẻ ngay lành
Xui quan Liễu Nghị nho sinh tìm vào
Thở than mọi nỗi tiêu hao
Đưa thư đem đến ba đào bể đông.
Kim thoa tay gõ ngô đồng
Tự nhiên nối trận đùng đùng phong lôi
Rước chàng xuống đến long giai
Thấy thư vương phụ châu rơi dàu du
Kính Xuyên nỗi ở cơ cấu
Lệnh truyền thái tử Long hầu Xích lân
Đùng đùng nổi trận phong vân
Rước tiên chúa lại về sân động đình
Ban khen Liễu Nghị công trình
Định yên gia thất duyên lành trao tay
Vua cha chỉ phán kíp ngay
Kính Xuyên phải tội, đem đày Thảo Mai
Mẫu tử cầm sắt bén dây
Sự oan đã tỏ sự tài thêm cao
Dù ai kính tín khấn cầu
Ra tay phù hộ sang giàu hữu du
Trông an đại đức từ bi
Nguyện xin tiên thánh uy nghi dáng đền
Thỉnh mời Sơn lâm chúa tiên
Vốn xưa sinh ở trên đền Đông Cuông
Hình dung nhan sắc khác thường
Giá danh đòi một hoa thơm vẹn mười
Biết đâu là thắm thơ bài
Lòng trinh không động một vài giá xuân
Thiên đình định nhật tới tuần
Lên tấu thượng đế dưới dân phụng thờ
Ngọc hoàng chỉ phán bấy giờ
Truyền cho xuống lập đền thờ xứ Tuyên
Sơn lâm là chốn dấu thiêng
Thú vui phong cảnh chính bên tam cờ
Địa linh bèn lập đền thờ
Tả long hũu thổ địa đồ giang sơn
Thú tinh lưu thủy trấn quan
Cầu phong vạn lý sắc ban tức thì
Sắc rồng in dấu đem về
Tặng phong mỹ tự biển đề tối linh
Càng thêm nức tiếng thơm danh
Phố phường phụng sự quan dân đến thờ
Tháng hai mở tiệc đánh cờ
Mười hai tháng bảy chèo đua thi tài
Quan dân thường khách vãng lai
Khấn đầu vọng bái dám sai tơ hào
Tiểu tôi tiến bản văn chầu
Nguyện xin tiền thánh lầu lầu nhặt khoan.
Trải Tràng An Mẫu về thú cũ
Đệ tử tôi kích cổ tam thông
Mẫu về giáng hạ điện trung
Phù hộ đệ tử thiên xuân thọ trường.

Khánh tiệc Thánh Mẫu

>>> Xem thêm Các ngày khánh tiệc Tứ phủ công đồng

Hằng năm cứ đến đầu tháng 3 âm lịch dịp khánh tiệc Thánh Mẫu, khắp nơi nô nức lại đổ về khu di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy để cùng thành tâm, tưởng nhớ công ơn của Mẫu, tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cửa Mẫu Phủ Dầy tiếp tục hạn chế không tổ chức phần khai mạc, chỉ diễn ra phần lễ. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, các du khách xa gần khi về lễ Mẫu thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch. Tuân thủ các hướng dẫn và yêu cầu của nhà đền, đảm bảo việc hành lễ trang nghiêm và an toàn cho bách gia trăm họ.

Nhân tháng khánh tiệc Thánh Mẫu, kính chúc bách gia trăm họ an khang vạn sự như ý.

CUNG NGHINH KHÁNH TIỆC THÁNH MẪU LIỄU HẠNH VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐẠI TỪ TÔN

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *