84 câu Chú Đại Bi trì tụng mỗi ngày

Chú Đại Bi hay còn có tên gọi Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni…

Chú Đại Bi

Đức Quan thế âm và Chú Đại Bi màu nhiệm

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú Đại Bi này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, bồ tát, các thần và vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Chú Đại Bi là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh, sau đây kính gửi tới quý phật tử nội dung bài chú vô cùng linh nghiệm này.

Trì tụng Chú Đại Bi

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

Nam mô a rị daBà lô yết đế thước bát ra daBồ Đề tát đỏa bà da
Ma ha tát đỏa bà daMa ha ca lô ni ca da
ÁnTát bàn ra phạt duệSố đát na đát tỏa

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị daBà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
Nam mô na ra cẩn trìHê rị, ma ha bàn đa sa mế
Tát bà a tha đậu du bằngA thệ dựng
Tát bà tát đa Na ma bà dà
Ma phạt đạt đậu đát điệt tha

Án. A bà lô hêLô ca đếCa ra đế
Di hê rị

Ma ha bồ đề tát đỏaTát bà tát bà
Ma ra ma raMa hê ma hê rị đà dựng
Cu lô cu lô yết môngĐộ lô độ lô phạt xà da đế
Ma ha phạt xà da đế
Đà ra đà raĐịa rị ni
Thất Phật ra daGiá ra giá ra
Mạ mạ phạt ma raMục đế lệ

Y hê di hê
Thất na thất na A ra sâm

Phật ra xá lợiPhạt sa phạt sâm

Phật ra xá da

Hô lô hô lô ma raHô lô hô lô hê rị
Ta ra ta raTất rị tất rịTô rô tô rô

Bồ Đề dạ Bồ Đề dạBồ đà dạ bồ đà dạ
Di đế rị dạNa ra cẩn trìĐịa rị sắc ni na

Ba dạ ma naTa bà ha
Tất đà dạTa bà ha
Ma ha tất đà dạTa bà ha
Tất đà du nghệThất bàn ra dạTa bà ha
Na ra cẩn trìTa bà ha

Ma ra na ra Ta bà ha
Tất ra tăng a mục khê daTa bà ha
Ta bà ma ha a tất đà dạTa bà ha
Giả kiết ra a tất đà dạTa bà ha
Ba đà ma kiết tất đà dạTa bà ha
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạTa bà ha
Ma bà rị thắng yết ra dạTa bà ha

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô a rị da

Bà lô kiết đếThước bàn ra dạTa bà ha
Án. Tất điện đô
Mạn đà raBạt đà giaTa bà ha.

***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát***

Phật tử có thể xem thêm video tụng trì Chú Đại Bi tại đây: Tụng Chú Đại Bi 21 biến Bản Mới – Thượng Tọa Thích Trí Thoát – YouTube

>>> Xem thêm địa danh Bảo tháp Hòa Bình chùa Tiên Hương huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *