Chầu Mười Đồng Mỏ

“Ai lên Đồng Mỏ Chi Lăng Nhớ người nữ kiệt cứu dân tiền triều Nước non gặp vận hiểm nghèo Chầu Mười Đồng Mỏ sớm chiều xông pha…” Nội dung bài viếtChầu Mười Đồng Mỏ là ai ?Sự tích Chầu Mười Đồng MỏSự tích Chầu Mười Đồng Mỏ là con gái tù trưởng ở đất … Đọc tiếp Chầu Mười Đồng Mỏ