Các sắc phong cho Thánh Mẫu Liễu Hạnh và dòng họ Trần Lê ở Phủ Dầy (Phần 1)

Các sắc phong cho Thánh Mẫu Liễu Hạnh và dòng họ Trần Lê ở Phủ Dầy, đây là các đạo sắc phong cho Thánh Mẫu và họ Trần Lê Phủ Dầy từ thời nhà Lê cho tới nhà Nguyễn có những đạo sắc phong cách đây tới 300 năm.

Sắc phong cho Thánh Mẫu Liễu Hạnh vào năm Vĩnh Khánh 2 (1730)

Đặc điểm:

Sắc phong hình chữ nhật, kích thước 135 cm x 49 cm, trang trí hoa văn chấm, rồng, sóng nước, phủ nhũ bạc. Đầu rồng ngẩng, chầu vào chữ “sắc”, hai râu vểnh, mắt to, miệng há có 3 đao hỏa, thân rồng uốn lượn thon dần về duôi, chân có 5 móng. Nội dung sắc phong gồm 13 dòng chữ Hán, kiểu chữ chân, nét chữ to, đậm rõ nét. Dòng niên hiệu có dấu đỏ “Sắc Mệnh Chi Bảo”. Mặt sau sắc phong có dòng chữ Hán “Thiên Bản huyện An Thái xã”.

sắc phong thánh mẫu liễu hạnh

sắc phong thánh mẫu liễu hạnh

Phiên âm:

Sắc Đế Thích Tiên Đình dựng tú phương phi quyền cai lục cung tần nương biến hiện vô cùng, duệ trí anh linh, kiêm tri sơn lâm chưởng quản sơn tinh các bộ hiệu viết Liễu Hạnh Mạ Vàng, tề gia trị quốc, hộ sĩ cẩn tiết, hòa mỹ đoan trang, quang mục nhân minh thuần mỹ nhàn tĩnh trinh nhất diệu hóa Công chúa, Thiên tư ….. quốc sắc thiên phi, diệu xuất quang nhập Thánh chi cơ lưỡng trần ước hóa mậu, hộ quốc tỷ dân chỉ lực, vạn cổ huân cao, khái tưởng trung tâm truy sùng hiển mạo, vi xung nhân quang thụ thiền truyền. Kim tự vương tiến phong đại vị, lễ hữu đăng trật, ưng nhất thể gia phong khả gia phong Đế Thích Tiên Đình dựng tú phương phi quyền cai Lục cung tần nương biến hiện vô cùng, duệ trí anh linh, kiêm tri sơn lâm trưởng quản sơn tinh các bộ hiệu viết Liễu Hạnh Mã Vàng, tề gia, trị quốc, hộ sĩ, cẩn tiết, hòa mỹ, đoan trang, quang mục, nhân minh, thuần mỹ, nhàn tĩnh, trinh nhất, diệu hóa, đoan dung, đạt hạnh, diệu thông, mẫn cảm, phổ tế, chân tiên công chúa.

Cố sắc !

Vĩnh Khánh nhị niên thập nhị nguyệt sơ thập nhật.

Dịch nghĩa:

Sắc phong cho Liễu Hạnh Mã Vàng công chúa là bậc Đế Thích Tiên Đình, trời đất sinh ra, núi sông hun đúc, hương thơm tỏa ngát, quyền cai sáu cung, là bậc tần nương biến hiện vô cùng, thông minh duệ trí, linh thiên, huyền diệu, kiêm quyền quản cai quản núi rừng, nắm quyền sơn tinh các bộ. Công chúa là bậc có công tề gia trị quốc, giúp đỡ che chở cho kẻ sĩ điều hòa cẩn thận, ôn hòa tươi đpẹ , đoan trang, hòa mục, tươi sáng, nhân từ, chân chất, tươi đẹp, trung trinh tiết hạnh, biến hóa linh diệu. Công chúa nhan sắc nghiêng trời hương thơm tỏa ngát sáng tỏa như bậc thánh nhân, được phụng thờ muôn đời hương khói, tưởng nhớ tiếng tăm, truy sùng những dấu ấn hiển linh, được nhận truyền tâm Phật.

Nay, tự vương nối ngôi, kế thừa nghiệp lớn, tiến phong ngôi lớn, làm lễ long trọng gia tặng sắc phong, sắc phong là Liễu Hạnh Mã Vàng, là bậc Đế Thích Tiên Đình, trời đất sinh ra, núi sông hun đúc, hương thơm tỏa ngát, quyền cai sáu cung, là bậc tần nương biến hiện vô cùng, thông minh duệ trí, linh thiêng huyền diệu, kiêm quyền cai quản núi rừng, nắm quyền sơn tinh các bộ, có công tề gia trị quốc, giúp đỡ che chở cho kẻ sĩ điều hòa cẩn thận, ôn hòa tươi đẹp, đoan trang hòa mục, tươi sáng, nhân từ, chân chất, tươi đẹp, trung trinh tiết hạnh, biến hóa linh diệu, đoan trang, đức hạnh, linh diệu, biến hóa, sáng suốt, cảm hóa , che chở, phổ khắp, bậc công chúa thần tiên.

Cho nên ban sắc!

Ngày mồng 10 tháng 12 năm Vĩnh Khánh 2  (1973)

Sắc phong cho Đệ nhị ngọc nữ Quỳnh cung Duy Tiên Công chúa vào năm Cảnh Hưng 28 (1767)

Đặc điểm

Sắc phong hình chữ nhật, có kích thước 129cm x52 cm, chất liệu giấy sắc, riềm trang trí hoa văn hình học (kỷ hà), lòng sắc phong vẽ rồng, mây, hoa văn chấm, chữ thọ, phủ nhũ bạc. Đầu rồng ngẩng cao, chầu vào chữ “Thọ”, hai râu vểnh, miệng há, có 5 đao lửa, thân có vẩy, uốn lượn, ẩn hiện trên mây, đuôi cong xoáy ốc. Nội dung sắc phong gồm 13 dòng chữ hán, trong đó có 5 dòng viết dài, kiểu chữ chân, nét chữ to, đậm rõ nét. Trên dòng ghi niên hiệu có dấu đỏ “Sắc mệnh chi bảo”. Mặt sau có dòng chữ Hán “An Thái điện Đệ Nhị”.

sắc phong thánh mẫu liễu hạnh

Dịch nghĩa:

Sắc phong cho Đệ nhị ngọc nữ Quỳnh cung Duy Tiên công chúa. Công chúa là bậc duệ trí anh linh, ở nơi cung vàng gác tía (trên Thiên Đình) quản cai các bộ. Là bậc quốc sắc Thiên hương, nhân từ đức độ, hiển ứng anh  linh, uy nghi lẫm liệt, dung nghi trinh khiết, đoan trang, ban ân ban phúc, tươi đẹp, cung kính, tươi sáng, từ bi, hòa thuận, đôn hậu, mẫn cán. Công chúa là bậc quốc sắc thiên hương, tươi đẹp, ôn hòa, nhu thuận, đức lớn tốt tươi, trừ tai diệt hoạn, huyền diệu tỏ lòng nhân đức, ban mưa móc cho nhân dân, linh thiêng sáng ngời, là bậc tướng tài bảo vệ sơn hà xã tắc. Công chúa, ban phúc đã nhiều, lại huyền diệu linh thiêng, luôn luôn hiển ứng, phù hợp với tên hiệu tôn xưng. Nay trẫm nối ngôi, tiến phong vương vị cho vương vị cho thần, được thờ phụng ở nơi chính phủ, để tôn phù xã tắc, củng cố cơ đồ quốc gia trọng đại, làm lễ long trọng gia phong phẩm trật, ban thêm mỹ tự, gia phong làm Thượng đẳng thần Đệ nhị Ngọc nữ Quỳnh Cung Duy Tiên Công chúa, là bậc duệ trí anh linh, ở nơi cung vàng gác tía (trên Thiên Đình) quản cai các Bộ. Là bậc quốc sắc thiên hương, nhân từ đức độ, hiển ứng anh linh, uy nghi lẫm liệt, dung nghi trinh khiết, đoan trang, ban ân ban phúc, tươi đẹp, cung kính, tươi sáng, từ bi, hòa thuận, đôn hậu, mẫn cán, sâu xa, rộng lớn, sáng ngời.

Cho nên ban sắc!

Ngày mùng 8 tháng 8 năm Cảnh Hưng 28 (1767)

Sắc Phong thứ ba: Sắc phong Quế Hoa Công Chúa vào năm Cảnh Hưng 44 (1783)

Đặc điểm:

Sắc phong hình chữ nhật, có kích thước 137 cm x52 cm, chất liệu giấy sắc, riềm trang trí hoa văn hình học  (kỷ hà), lòng sắc phong vẽ rồng, mây, hoa văn chấm, chữ Thọ, phủ nhũ bạc. Đầu rồng ngẩng cao, chầu vào chữ “Thọ”, hai râu vểnh, miệng há, có 5 đao lửa, thân có vẩy, uốn lượn, ẩn hiện trên mây, đuôi cong xoáy trôn ốc. Nội dung đạo sắc phong gồm 17 dòng chữ hán, trong đó có 5 dòng viết dài, kiểu chữ chân, nét chữ to, đậm rõ nét. Trên dòng ghi niên hiệu có dấu đỏ “Sắc Mệnh Chi Bảo”. Mặt sau có dòng chữ Hán “Thiên Bản huyện, An Thái xã, Hoàng phần”.

Dịch nghĩa:

Sắc phong cho Đệ Tam Ngọc nữ Quảng cung Quế Hoa Công chúa, là bậc Tiên cung, nhan sắc tuyệt trần, ở chốn lầu son gác tía trên thiên đình, sắc giáng xuống hạ giới quản cai Bộ chúng. Công chúa là bậc thông minh nhan sắc, hương thơm ngòa ngạt, đức độ khéo léo, giúp đỡ chở che, thông minh thoáng đạt, đoan trang chính trực, bao la rộng lớn, ôn hòa nhu thuận, từ bi tươi đẹp, đức sáng linh thiêng, luôn luôn hiển ứng, khoan hòa ban ân, đoan trang, hiền thục, hiếu trinh. Công chúa, thân thể yếu mềm, đức dày rộng lớn, đức thánh linh thiêng, đúng là bậc thông minh duệ trí, rộng lớn sâu dày để nhân dân phụng thờ lâu dài, mãi mãi duy trì bảo vệ, nhiều lần được ân trên gia tặng. Nay, trẫm tiến phong vương vị, ban cho được thờ ở nơi phủ chính, để xây dựng cơ nghiệp to lớn, làm lễ long trọng, nên gia phong mỹ tự 3 chữ là: Thượng đẳng thần  Đệ Tam Ngọc Nữ Quảng Cung Quế hoa Công chúa, là bậc tiên cung, nhan sắc tuyệt trần, ở chốn lầu son gác tía trên thiên đình, sắc giáng xuống hạ giới, quản cai các bộ chúng. Công chúa là bậc thông minh nhan sắc, hương thơm ngào ngạt, đức độ khéo léo, giúp đỡ chở che, thông minh khoáng đạt, đoan trang chính trực, bao la rộng lớn, ôn hòa nhu thuận, từ bi tươi đẹp, đức sáng linh thiêng, luôn luôn hiển ứng, khoan hòa ban ân, đoan trang, hiền thục, hiếu trinh, linh thiêng mẫn tuệ, bậc Tiên nhân công chúa.

Cho nên ban sắc!

Ngày 16 tháng 5 niên hiệu Cảnh Hưng 44 (1783)

 

>>> Xem tiếp: Đạo sắc phong Thánh Mẫu Liễu Hạnh tại chùa Quỳnh Sơn Bắc Giang

 

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Có thể bạn quan tâm

4 thoughts on “Các sắc phong cho Thánh Mẫu Liễu Hạnh và dòng họ Trần Lê ở Phủ Dầy (Phần 1)

  1. Khue Viet says:

    Mình nghĩ người viết nên sửa lỗi chính tả và tham khảo một số bản dịch các sắc phong và các kênh thông tin trên mạng hoặc những người biết tiếng Hán để dịch. Mình nghĩ chữ “Sơn Tinh” phải viết hoa.

  2. Khue Viet says:

    Mình nghĩ người viết nên sửa lỗi chính tả và tham khảo một số bản dịch các sắc phong và các kênh thông tin trên mạng hoặc những người biết tiếng Hán để dịch. Mình nghĩ chữ “Sơn Tinh” phải viết hoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *