Các ngày khánh tiệc Tứ phủ Công đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày tiệc tứ phủ Tiên thánh trong tín ngưỡng thờ Mẫu là ngày lễ rất quan trọng đối với các con nhang đệ tử. Tại một số ngôi đền bản cảnh sẽ thực hiện gộp chung ngày khánh tiệc lễ thánh cùng với ngày lễ hội, những cũng có một số ngôi đền thì tổ chức riêng biệt.

Những ngày khánh tiệc này được coi là những ngày linh thiêng nhất để con nhang đệ tử dâng lễ cầu khấn, thành tâm tưởng nhớ ơn đức của các tiên thánh. Vì vậy, trong dân gian vào những ngày lễ này này thường được thủ nhang bản đền hoặc bản hội tổ chức cầu lễ mở chai đàn trước để cầu quốc thái dân an, bách gia trăm họ hưởng cuộc sống thái bình thịnh vượng. Đồng thời con nhang đệ tử khắp nơi cũng vân tập về bản đền nơi khánh tiệc tiên thánh để dâng hương bái thánh cầu bình an sức khỏe cho gia quyến và bản mệnh.

Tiệc Tứ phủ

Các ngày tiệc Tứ phủ

Ngày khánh tiệc thánh được tổ chức với nhiều hình thức và đa dạng, phong phú nhưng cũng tùy thuộc vào phong tục của từng địa phương mà mang theo những phong thái bản sắc riêng, nhưng tựu chung đều trang nghiêm và uy lễ, thành tâm nhất bái.

Để bạn đọc có thể theo dõi và lưu giữ các ngày lễ khánh tiệc chính của tiên thánh trong tam tứ phủ, sau đây tác giả xin tổng hợp bảng chi tiết:

Các ngày khánh tiệc tứ phủ Công Đồng trong hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam.

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 1

Ngày 06/01 khánh tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn
Ngày 09/01 khánh tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế
Ngày 09/01 tiệc Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa
Ngày 10/01 khánh tiệc Ông Hoàng Bát Nùng, tiệc Quan lớn Đệ Nhất
Ngày 12/01 khánh tiệc Đệ Nhất Vương Cô  và tiệc Bà Chúa Kho
Ngày 15/01 đại lễ Thượng Nguyên (Rằm tháng) và khánh tiệc Tản Viên Sơn Thánh
Ngày 17/01 tiệc cô Tân An
Ngày 20/01 ngày nhà Trần ra quân
Ngày 19-21/01 khánh tiệc Tứ Vị Vua Bà (tại Đền Cờn Nghệ An)
Ngày 25/01 hội đồng đại lễ Trần triều

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 2

Ngày 01/02 khánh tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Mẫu Đông Cuông)
Ngày 02/02 khánh tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn
Ngày 03/02 khánh tiệc Đức Thánh Nhượng Đại Vương ( Tướng Quân Trần Quốc Tảng) – Đền Cửa Ông-Quảng Ninh + Tiệc Chầu Đệ Nhị
Ngày 06/02 khánh tiệc Chúa Cà Phê
Ngày  12/02 khánh tiệc Mẫu Tuyên Quang
Ngày 13/02 tiệc thần Bạch Mã (ngày sinh)
Ngày 14/02 khánh tiệc đản nhật Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
Ngày 15/02 khánh tiệc Quốc Mẫu Tây Thiên
Ngày 15 – 16/02 tiệc Chúa Nguyệt Hồ
Ngày 17/02 tiệc Cậu Đệ Nhất
Ngày 20/02 tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Lê Mai Đại Vương; Sơn Trang công chúa)
Ngày 21/02 (có nơi 24/02) tiệc Mẫu Sòng Sơn
Ngày 28/02 (có nơi 22/04) tiệc Quan Hoàng Lục An Biên

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 3

Ngày 02/03 tiệc Cô Bé Cửa Suốt
Ngày 03/03 tiệc Đức Quốc Mẫu Liễu Hạnh (Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên)
Ngày 06/03 tiệc Vương tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Đại Vương
Ngày 07/03 tiệc Cậu Bé Đồi Ngang
Ngày 14/03 tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
Ngày 17/03 tiệc Chầu Tám Bát Nàn

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 4

Đại lễ nhập Hạ
Ngày 01/04 tiệc An Sinh Vương Trần Liễu
Ngày 12/04 (có nơi 01/04) tiệc chúa Thác Bờ
Ngày 18/04 tiệc Chầu Đệ Tam Thoải Phủ
Ngày 19/04 tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà
Ngày 24/04 tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai
Ngày 24-30/4 tiệc Đức Thánh Cả đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 5

Ngày 05/05 tiệc Đệ Nhị Vương Cô
Ngày 07/05 tiệc Đức Thánh Tứ
Ngày 10/05 tiệc Chầu Lục Cung Nương (ngày chầu bà giáng sinh) + Tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên + Tiệc Cô Sáu Sơn Trang (Cô Sáu Lục Cung)
Ngày 20/05 tiệc Chầu Năm Suối Lân (Cô Năm Suối Lân)
Ngày 25/05 tiệc Quan Lớn Tuần Tranh (ngày hóa)

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 6

Ngày 01/06 tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh (Vương Phi Truy Phong Thiện Đạo Quốc Mẫu)
Ngày 10/06 tiệc Mẫu Đệ Tam (Mẫu Thoải – Đền Mẫu Hàn Sơn)
Ngày 12/06 tiệc Mẫu Thác Đền Hàn + Tiệc Cô Bơ Bông (Cô Ba Thoải cung
Ngày 24/06 tiệc Quan Lớn Đệ Tam + Tiệc Cô Bé Minh Lương
Ngày 26/06 tiệc Quan Hoàng Bơ (Quan Hoàng Ba) + Tiệc Cô Tám Đồi Chè

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 7

Ngày 06/07 tiệc Cô Tư
Ngày 17/07 (hoặc 07/07) khánh tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà
Ngày 14/07 tiệc Ông Hoàng Đôi (đền Bảo Hà)
Ngày 21/7 tiệc Chầu Bảy Kim Giao + Tiệc Cô Bảy Kim Giao + Tiệc Cô Cả Núi Dùm

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 8

Ngày 03/08 tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương
Ngày 06/08 tiệc Mẫu Đền Ghềnh Nguyên Phi Ỷ Lan (Ngọc Hân Công Chúa);
Ngày 15/08 tiệc đản nhật Đức Quốc Mẫu Phủ Dầy Liễu Hạnh Công Chúa
Ngày 15/08 tiệc Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân ( tiệc Đản Nhật)
Ngày 20/08 tiệc Trần Triều – Đức Thánh Trần – Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
Ngày 22/08 tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình (Đền Đồng Bằng) + Tiệc Quan Lớn Thất Đào Tiên
Ngày 24/08 tiệc Quan Lớn Đệ Nhất

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 9

Ngày 02/09 tiệc Cô Bé Suối Ngang (Phố Vị Lạng Sơn)
Ngày 04/09 tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ
Ngày 09/09 (hoặc 01/09) tiệc Cô Chín Đền Sòng
Ngày 09/09 tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu + Tiệc ông Chín Thượng + Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh
Ngày 12/09 (có nơi 19/09) tiệc Chầu Bé Bắc Lệ
Ngày 13/09 tiệc Cô Đôi Cam Đường
Ngày 15/09 tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà (ngày hóa)
Ngày 20/09 tiệc Chầu Lục Cung Nương (ngày hóa) + Tiệc Công Đồng Bắc Lệ + Tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 10

Ngày 10/10 tiệc Ông Hoàng Mười (Nghệ An – Hà Tĩnh)

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 11

Ngày 02/11  tiệc Quan Lớn Đệ Nhị
Ngày 06/11  tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh
Ngày 10/11/2020 (có nơi 20/9) tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ (Chầu Mười Mỏ Ba)
Ngày  11/11 tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Đản nhật Quan Lớn Thanh Tra Giám Sát)

Các ngày tiệc Tứ Phủ tháng 12

Ngày 01-22/12 Đại Lễ Tất Niên
Ngày 25/12 tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao

>>> Xem thêm:  Tứ Phủ Chầu Bà gồm những ai ?

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *