Các bản văn Quan Lớn Đệ Tam hay nhất

Sau đây xin tổng hợp một vài bản bản văn Quan Lớn Đệ Tam mẫu mực trong nghệ thuật hát văn Việt Nam. Quan Lớn Đệ Tam là vị quan lớn văn võ toàn tài đứng hàng thứ ba trong Ngũ Vị Tôn Quan kiêm quản miền sông nước. Khi loan giá ngự đồng ngài mặc áo màu trắng – màu đặc trưng cho miền Thoải phủ. Các bản văn Quan Lớn Đệ Tam này thường được sử dụng rất nhiều trong các buổi thực hành nghi lễ thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Trong các đền, điện,phủ của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ, Quan Lớn Đệ Tam thường được phụng thờ ở Ban Công đồng. hoặc ban Ngũ Vị Tôn Quan. Ngài là vị quan lớn cai đồng thủ mệnh, thường xuyên giá về trong nghi lễ hầu đồng

Ngày tiệc Quan Lớn Đệ Tam là 24 tháng 6 âm lịch hằng năm.

>>> Xem thêm: Thần tích về Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ

 

bản văn quan lớn đệ tam

 

Bản văn Quan Lớn Đệ Tam số 1

Trịnh giang biên doành ngân sở bắc
Đôi vầng hồng soi rạng nam minh
Con vua thủy quốc Động Đình
Đệ tam thái tử giáng sinh đền Rồng

Đức gồm vẹn thung dung hòa mặc
Bẩm sinh thành tư chất long nhan
Thỉnh mời thái tử đệ tam
Phi phương diện mạo dung nhan khác thường

Hằng tấu đối thiên đường thủy phủ
Chốn nam minh quy đủ bốn phương
Ra uy chấp chính kỉ cương
Cầm cân nảy mực sửa sang cõi đời

Chốn long giai cầm quyền thay chúa
Phép màu quan tối tú tối linh
Lệnh truyền thủy bộ chư dinh
Sửa sang đai giáp chơi miền nhân gian

Chiếc thuyền lan nổi dòng Xích Bích
Đua mái chèo du lịch bốn phương
Có phen tuần thú sông Thương
Trở về tỉnh Bắc , Quế Dương, Lục Đầu

Có phen ngự sông Dâu sông Hát
Khi lên ghềnh xuống thác vui chơi
Có phen vào lạch ra khơi
Sai quân lấy gỗ xoan đồi chò hoa

Có phen chơi ngã ba Tuần Hạc
Bạn loan ngồi đàn hát vui chơi
Dạo xem phong cảnh mọi nơi
Qua hang Anh Vũ sang chơi nước người

Có phen chơi cửa Đài cửa Bích
Khi ra khơi vào lạch thảnh thơi
Thuyền rồng trăm mái chèo bơi
Dọc ngang Tuần Lảnh là nơi đi về

Trải giang khê lên ngàn xuống bể
Lảnh Giang từ quý địa danh lam
Đền thờ tán tía kiệu vàng
Tả long hữu hổ thạch bàn uy nghi

Hóa tức thì lâu đài điện các
Dâng nước về thủy quốc một khi
Có phen lấy ngọc lưu ly
Đùng đùng dâng nước phép thì ai đang

Qua đại giang sông Thao , sông Cả
Kéo quân về đóng ngã ba Tranh
Xướng ca đàn hát tập tành
Thi ngâm phú đọc đàn tranh chơi bời

Có phen lại về nơi thủy phủ
Đóng cân đai áo mũ vào tâu
Dăm ba đồng tử theo hầu
Vào tâu Vương phụ ra chầu Mẫu vương

Cũng có phen phi phương biến hóa
Qua Nghệ An thượng hạ đại giang
Thuyền rồng chèo quế buồm lan
Khi chơi Bạch Hạc khi sang sông Cầu

Có phen ngự Nam lâu Bắc điện
Trở ra về đến huyện Thiên Tôn
Dạo miền Thác Cái Thác Con
Khi chơi sông Hát khi sang sông Bờ

Dạo thẩn thơ Tản Viên Tam Đảo
Truyền chư quân đôi đạo tiên phong
Chiêng kêu cờ phất trống dong
Bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh

Trống cầm canh chiêng vang anh ỏi
Lốt xanh vàng chìm nổi dư muôn
Triều thần văn võ bách quan
Sai lên đón rước vương quan về chầu

Trên các lầu thơ ngâm phú đọc
Ngoài sân rồng ca chúc chén thiêng
Vua cha giá ngự ngai vàng
Phán đòi hoàng tử Vương quan vào chầu

Ngự giờ lâu phán lời nhân thứ
Sai ông lên cứu trợ trần gian
Một tay hoàng tử vương quan
Cứu sinh cũng lắm độ oan cũng nhiều

Rầy ông đã về chầu nhân đức
Độ nhân gian vạn ức siêu sinh
Ông về tới chốn thủy cung
Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường.

 

Bản văn Quan Lớn Đệ Tam số 2

Nhang một triện tấu thỉnh vương quan
Đệ tử con tiến bản văn đàn
Dâng sự tích Đệ Tam hoàng thái tử
Sơn xuyên nhục tú hàn hải chung linh

Ngài con vua Thủy Quốc Động Đình
Sắc phong tặng Đệ Tam hoàng thái tử.
Văn thần cẩm tú võ tổng lược thao
Bẩm dung nghi diện mạo hồng hào

Ngôn trung chính tài cao quán cổ.
Tam thiên vũ trụ thập bát hải môn
Đức dung nghi sánh vị càn khôn
Tài thao lược vang lừng tứ hải

Gần xa kính vái ngự cảnh bồng lai
Câu thơ thần phú đọc khoan thai
Chén rượu thánh cờ tiên dong dả
Nhân ngày khánh hạ yến mở trường sinh

Bài ban ban khắp hết thiên đình
Sân đan quế tiêu thiều nhạc vũ
Văn thần võ sĩ ngọc nữ tiên phi
Tòa Lảnh Giang nhượng múa nghề quỳ

Trên bảo điện thiên nhan chỉ xích
Nguy nguy đãng đãng hách hách dương dương
Thoang thoảng đưa nhang xạ ngát hương
Hây hẩy nức yến chi tổ hợp
Thông minh chính trực đức đại hiếu sinh
Sắc rồng ban coi trấn Nam Ninh
Chức đã được quyền hành nhất thống

Giáp bạc bao phen Quan Tam phủ nhuộn đỏ hồng
Xông pha trăm trận cũng nên không
Quan lớn ra tay cứu nước trừ nguy biến
Tiếng để ngàn thu với núi sông

Gươm thần ba thước tay ngang dọc
Chí dậy trời tay Quan Tam phủ lấp biển đông
Trấn đền Lảnh Giang hoàng tử xung thần.
Tòa thủy tội tấm gương trong tức mệnh

Cơn phong vũ ầm ầm nổi dậy
Sóng bạc đầu nước cuộn mênh mông
Rước Quan về cho tới thủy cung
Nước rẽ đôi dòng cuồn cuộn chứa chan

Bản văn Quan Lớn Đệ Tam số 3

Trải giang khê lên ngàn xuống biển
Nơi đền thờ quý điện danh lam
Đền thờ Quan Tam tía kiệu ngai vàng
Long môn hổ phục thạch bàn còn ghi

Hóa tức thì lâu đài điện cát
Dâng nước về thủy quốc một khi
Ngài truyền quân lấy ngọc lưu ly
Đùng đùng dân ngước phép thời đại đang

Qua đại giang sông Thao sông Cả
Kéo quân về đóng ngã Ba Tranh
Vui xướng ca đàn hát tập tành
Thi ngâm phú đọc đàn tranh chơi bời

Mái thuyền loan nổi dòng Xích Bích
Đưa quân chèo du lịch bốn phương
Cũng có phen tuần tú sông Thương
Trở về tỉnh bắc quá dang sông Lục Đầu

Có phen dạo sông Dâu sông Ngát
Trải lên ghềnh xuống thác ra khơi
Có phen vào lạch ra khơi
Qua hang Anh Vũ lại sang chơi nước người

Có phen dạo chơi cửa Đào cửa Bích
Khi ra chơi vào lạch thảnh thơi
Chiếc thuyền rồng trăm mái chèo bơi
Dọc ngang sông Tuần Lảnh là nơi đi về

Có phen lại về chơi thoải phủ
Đóng cân đai áo mũ quỳ tâu
Bắt dăm ba đồng tử theo hầu
Vào tâu Vương phụ ra hầu Mẫu vương

Có phen lại phi phương biến hóa
Vào Nghệ An thượng hạ đại vương
Chiếc thuyền rồng chèo quế buồm loạn
Khi chơi sông Tô Lịch lúc sang sông Cầu

Có phen ngự năm nâu bắc điện
Trở ra về chơi chốn Tuyên Quang,
Khi dạo miền thác Cái thác Con
Khi chơi sông Hát khi sang sống Bờ

Dạo thẩn thơ chơi Tản viên Tam Đảo
Nghe chuông kêu cờ phất trống dong
Bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh
Trống cầm canh chiêng vàng anh ỏi

Nốt xanh vùng chìm nổi dư muôn
Trong triều đình văn võ bá quan
Sai lên đón rước vương quan vào hầu
Trên các lầu  thơ ngâm phú đọc

Ngoài sân rồng ca chúc chén tiên
Đức vua cha giá ngự ngai vàng
Phán đòi hoàng tử vương quan về hầu
Ngự giờ lâu phán đòi nhân thế

Sai ông lên cứu trợ trần gian
Có tay hoàng tử vương quan
Cứu sinh cũng lắm độ oan cũng nhiều
Rồi ông đã về chầu nhân đức

Cứu nhân gian vạn ức siêu sinh
Rồi ông về tới chốn thủy cung
Phù cho để tử khang linh thị trường

Khắp gần xa muôn dân phụng sự
Lảnh Giang từ quốc sử còn ghi
Quan Đệ Tam lắm phép ai bì
Lĩnh quyền vua Bát hải ngài kiêm chi các tòa

Quan lớn Đệ Tam ngài công minh chính trực
Trong triều đình không có nhường ai
Tài lược thao thao lược toàn tài
Đình thần tam tứ phủ nào ai giám bì

Trấn Nam Thiên nghị về động chí
Xem ai cùng lịch sự hơn ai
Quan Đệ Tam diện mạo anh tài
Cùng người vệ sỹ mỹ miều tốt tươi.

 

Trên đây là 3 bản văn Quan Lớn Đệ Tam hay nhất thường được sử dụng khi hầu giá Quan Lớn Đệ Tam. Cám ơn các bạn đã theo dõi.

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *