Tổng hợp các bản văn Quan Hoàng Bơ Thoải hay nhất

Nhân ngày khánh tiệc Quan Hoàng Bơ Thoải 26 tháng 6, trong bài viết này, xin tổng hợp gửi tới bạn đọc các bản văn Quan Hoàng Bơ Thoải hay nhất thường được cung văn hát dâng ngài mỗi dịp khánh tiệc hoặc khi ngài loan giá ngự đồng.

bản văn quan hoàng bơ thoải

Quan Hoàng Bơ là con trai thứ ba vua Bát Hải Động Đình ngài thường hiện lên thành vị Hoàng Tử dung mạo hơn người, cưỡi cá chép vàng biến trên mặt nước. Đôi khi, ngài lại biến hiện để ngao du thiên hạ nhận lệnh Vua Cha lên làm khâm sai cõi phàm trần, mở hội Phúc Duyên, giáng phúc cho dân buôn bán làm ăn thuận buồm xuôi gió, người có học đỗ đạt thành tài, xã hội bình an yên ấm…

>>> Xem thêm: Quan Hoàng Bơ Thoải là ai, sự tích và đền thờ Quan Hoàng Bơ

Bản văn Quan Hoàng Bơ Thoải hay nhất số 1

Trên điện ngọc rồng bay năm sắc
Dưới Động Đình ghềnh thác nguy nga
Mênh mông một dải giang hà
Ầm ầm sóng vỗ xa xa bạc đầu

Loài thuỷ tộc đâu đâu tìm đến
Vượt vũ môn xuất hiện thần long
Biến lên mặt nước lạ lùng
Rõ ràng Ông Bơ Thoải chân dung khác thường

Ông Bơ Thoải đường đường dung mạo
Mặt nhường gương tiết tháo oai phong
Thanh xuân một đấng anh hùng
Tài văn thao võ lầu thông mọi đường

Sáng tựa gương trần ai chẳng bụi
Bầu rượu tiên thơ túi xênh xang
Khăn thêu áo trắng đai vàng
Võ hài chân dận vai mang đôi hèo

Cưỡi ngựa bạch vai đeo cung tiễn
Tay kiếm vàng trước điện bước ra
Thương dân trên cõi Sa Bà
Lòng tham chìm đắm đức hoà khó lên

Trước bệ ngọc Hoàng liền tấu đối
Lên cõi trần mở hội phúc duyên
Khâm sai Hoàng kíp băng miền
Phong lôi một trận nổi lên cõi phàm

Bạn tiên nữ xếp hàng rong ruổi
Cá kình nghê thẳng lối tiễn đưa
Sai quân dưỡng trực lên bờ
Trống dong cờ mở thực là nghiêm trang

Sắp hai hàng càng vàng tán tía
Kiệu vàng son nghi vệ bát âm
Tuần vương nghỉ gót dừng chân
Hoạ thơ Lý Đỗ ca ngâm đọ cờ

Tiệc xong lại chèo đua bẻ lái
Truyền chèo về Bát Hải dong chơi
Quỳnh Côi, Phượng Dực mấy nơi
Sông Thao,sông Cả qua chơi Lục Đầu

Chơi khắp hết sông Cầu sông Mã
Truyền ba quân các ngả thi đua
Lên rừng lấy gỗ chò hoa
Đem về dâng tiến vua cha Động Đình

Ngự Bắc kinh,Thăng Long quý địa
Phủ Tây Hồ tú khí danh lam
Dừng thuyền bái yết Mẫu Vương
Mẫu ban chấp chính cầm quyền vào ra

Cho coi sóc các toà cung nội
Riêng một bầu phượng ruổi loan ca
Đông Cuông, Tuần Quán các tòa
Cây cao bóng mát rườm rà tốt tươi

Đàn cá lội rõ mười không khác
Kết thành lầu dàn dặt đêm thanh
Trăng soi đáy nước thuỷ đình
Có thoi Hoàng thoải xinh xinh khác thường

Thoi sáng ánh kim cương lấp lánh
Biết bao người mến cảnh say sưa
Trách ai vô ý không ngờ
Qua không bái yết thực là khó van

Ai biết phép gia ban tài lộc
Độ cho người văn học thông minh
Hoàng về trắc giáng điện đình
Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường

Bản văn Quan Hoàng Bơ Thoải hay nhất số 2

Khách trần thế ai người tri kỷ
Chúc chén quỳnh, ngẫm nghĩ gợi hồn thơ

Gió dập dìu lọt bức rèm thưa
Nhìn mây nước lững lờ tăm cá

Trống sườn núi mờ mờ rêu đá
Nhìn bên bờ cỏ lá, lá chen hoa

Trông đỉnh non bóng đã xế tà
Tưởng chừng Lý Đỗ đâu là nơi đây

Chúc chèn quỳnh đương say lại tỉnh
Nghĩ hồn thơ đương tỉnh chợt lại say

Treo nghiên gác bút bấy lâu nay
Biết ai tâm sự dãi bày tấc son

Hỏi non những non mòn vì nước
Hỏi nước thời trôi ngược thờ ơ

Biết ai họa lại mấy vần thơ
Hỏi trăng, trăng những lững lờ trong mây

Bản văn kể về văn thơ Quan Hoàng Bơ Thoải

Hoàng hoa thủ ẩm, tam bôi tửu
Bạch tuyết thi âm bách rượu thi

Riêng một trời, kẻ đón gió người chờ mây
Khi chếch choáng say say rồi tỉnh tình bồng

Đèo ba dội gập ghềnh khúc khuỷu
Suối ba khe lóng lánh nước trong veo

Cảnh tiên đây ông Bơ càng chèo càng thích thú
Ông Hoàng Bơ vẫy tay gọi các thanh đồng ơi

Hoàng Bơ đây vẫn chờ vẫn đợi
Bản đền đây Hoàng đã đến nơi rồi

Thấy người có căn số ông thương
Vì thấy ghế ông là người dày phúc

Nên ông phải vấn vương cõi trần
Ông về đây tiếp lộc cho thanh đồng

Ông cho cầu nên ước được gia chung thuận hòa
Ông lại cho buôn bán gần xa

Cầu nên ước được ông tiếp lộc xa lộc gần
Lúc trở ra thì sao thưa trăng khuất

Vì mến thương ông Hoàng nên trăng còn ẩn nấp bên non
Thôi ông đi trở ánh trăng vàng

Lúc về trăng lặn chỉ còn bầu rượu với túi thơ
Tay ông nâng bầu rượu nhưng thấy cạn tự bao giờ.

Mìm cười ông Hoàng Bơ hẹn để mai chờ trăng lên
Phụng giá đôi bên hai bên bờ

Ông Hoàng Bơ lên ngựa các bạn tiên theo hầu
Dội xanh tiền múa hát theo sau

Cờ thần ngũ sắc, trên đầu có tiếng loa vang
Cửa điện đây tấp nập rộn ràng

Giăng đèn kết chữ đón ông Hoàng ngự vui
Ông Bơ về để gối ai mang

Hèo hoa ai vác, ngựa Hoàng ai coi
Ông Bơ về để gối cô Bơ mang
Hèo hoa cô Chín vác, ngựa ông Hoàng cô Bé coi,
Lệnh truyền bát bộ hùng binh
Sắp kiệu rồng tám tía rước ông Hoàng xuống thoải đình – tấu đối việc quan.

Bản văn Quan Hoàng Bơ Thoải hay nhất số 3

Trăng soi đáy nước thuỷ đình
Có thoi Hoàng thoải xinh xinh khác thường
Nổi tiếng hò khoan (khoan khoan dô khoan)
Chèo đua bẻ lái (Khoan hò dô khoan)
Chèo về Bát Hải
Dong chơi Quỳnh Côi
Phụ Dực mấy nơi
Sông Thao, sông Cả
Qua chơi Lục Đầu
Dạo khắp đâu đâu
Sông Cầu sông Mã
Truyền quân các ngả
Lấy gỗ trò hoa
Dâng tiến Vua Cha
Vua cha Động Đình
Lại ngự Bắc kinh
Thăng Long quý địa
Về Phủ Tây Hồ
Tú khí danh lam
Quay mũi thuyền sang
Về bản đền đây
Yến hội năm mây
Bạn tiên đón rước
Hoàng lên ngự đền.

Nguyên bản:

Tiệc xong lại chèo đua bẻ lái
Truyền chèo về Bát Hải dong chơi
Quỳnh Côi,Phụ Dực mấy nơi
Sông Thao,sông Cả qua chơi Lục Đầu

Chơi khắp hết sông Cầu sông Mã
Truyền ba quân các ngả thi đua
Lên rừng lấy gỗ chò hoa
Đem về dâng tiến vua cha Động Đình

Ngự Bắc kinh,Thăng Long quý địa
Phủ Tây Hồ tú khí danh lam
Dừng thuyền bái yết Mẫu Vương
Mẫu ban chấp chính cầm quyền vào ra

Bản văn Quan Hoàng Bơ Thoải hay nhất số 4

Thuyền lan rước Mẫu qua sông
Độ cho trăm họ thoát vòng gian nan
Nổi tiếng hò khoan (khoan khoan dô khoan)
Chèo đua bẻ lái (Khoan hò dô khoan)

Quan Hoàng rước Vua
Rước Mẫu tuần hành
Long, xà, ngư, miết (miết là ba ba)
Cá kình theo sau

Tam giang, tứ hải
Tứ hải, cửu châu
Lý ngư vọng nguyệt
Đưa nhau tìm về

Lệnh truyền dâng nước
Dâng nước tức thì
Lên rừng tiến gỗ
Đem về tiến Vua

Lấy gỗ xoan đào
Cùng gỗ trò hoa
Tiến Đức Vua cha
Vua cha Động Đình

Nổi hiệu lôi oanh
Vượt cửa Vũ môn
Qua ba vực sóng
Hiện hình Bạch Long

Chèo về đền đây
Tới bến đã rồi
Gác mái chèo bơi
Rước Ông lên đền

 

Ghi chú nguyên bản:

Rước Vua, rước Mẫu tuần hành
Long xà, ngư miết, cá kình theo sau
Tam giang, tứ hải, cửu châu
Lý ngư vọng nguyệt đưa nhau tìm về
Lệnh truyền dâng nước tức thì
Lên rừng tiến gỗ đem về tiến Vua
Xoan đào cũng gỗ trò hoa
Đem về tiến Đức Vua cha Động Đình
Vũ môn nổi hiệu lôi oanh
Qua ba vực sóng hiện hình Bạch Long
Lý ngư võ dũng vô song
Vũ môn ba cấp hóa rồng thảnh thơi

>>> Nhấn Subscribe để theo dõi các video về Phủ Dầy Nam Định tại kênh: Phủ Dầy Nam Định Official – YouTube

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *